Get the app
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Hej Gävle! Voi tilldelas kontrakt i Sveriges första upphandling av delade elsparkcyklar

illustration of two red e-scooters standing next to Gävlebocken

Vi är oerhört stolta att meddela att Voi har vunnit en historisk upphandling. Gävle kommun blir första stad i Sverige har genomfört en koncessionsupphandling av delad mikromobilitet. Med start under våren 2023 tilldelas Voi ett kontrakt om två år med chans till förlängning om ytterligare två år. Voi lanserade sin tjänst i Gävle tidigare under året och får nu förnyat förtroende att erbjuda sin delningstjänst till samtliga invånare och fortsatt stötta stadens klimat- och miljömål.

Vi är mycket stolta att ha fått detta förtroende och ser fram emot att hjälpa Gävle bli en ännu mer tillgänglig och trafiksäker stad genom ett starkt samarbete och fortsatta investeringar i parkering och säkerhet. Vi uppmanar andra svenska städer att följa Gävles exempel och reglera delad mikromobilitet genom upphandling“, säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Bakgrund till valet att upphandla delad mikromobilitet är Gävles miljöstrategiska program för att minska bilism, i vilket kommunen menar att man vill uppnå bilens rörelsefrihet – men utan bil.

Vi applåderar Gävle som nu tar ledartröjan och hoppas att fler svenska städer följer deras exempel.

Gävle är först ut i Sverige att genomföra en så kallad koncessionsupphandling som begränsar antalet operatörer i staden. Över hundra städer i Europa har redan reglerat delad mikromobilitet på samma sätt, bland annat i Norge och Storbritannien.

Vi ser goda resultat från andra städer som har upphandlat, inte minst från våra grannar i Norge där denna typ av reglering har lett till en bättre tjänst för användare och samtidigt ökat ordning och reda i städerna. Våra undersökningar visar på en drastiskt förbättrad syn på parkering av elsparkcyklar i Norge“, säger Gjerde.

Upphandling av delad mikromobilitet skapar bättre förutsättningar för alla involverade parter. Kommuner kan säkerställa att branschen utvecklas i linje med kommunens behov och ställda mobilitets- och miljömål, samt att ansvarsfulla operatörer väljs som samarbetspartners. Stadens invånare och användare får en bättre tjänst med ökad tillgänglighet, samt ordning och reda på stadens gator. Samtidigt får branschen förutsättningar att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet och ökade möjligheter att investera lokalt.

För att svenska städer ska ha en chans att nå sina ambitiösa klimatmål måste stora resandeströmmar flyttas från bilen till hållbara transportmedel. Voi är möjliggörare av av mer levande städer, men det krävs en strategi för hur delad mobilitet som elsparkcyklar ska integreras på bästa sätt för att bidra till minskad bilism. Vi applåderar Gävle som nu tar ledartröjan och hoppas att fler svenska städer följer deras exempel“, säger Gjerde.

Läs mer på Gävle kommuns hemsida.

Related