Voi: Borås, Göteborg, Helsingborg och Västerås hanterar den nya parkeringsregleringen bäst

Aug 30, 2022

Den första september införs nationell reglering som innebär att elsparkcyklar måste parkeras i cykelställ eller dedikerade parkeringsytor. Samtidigt väljer flera kommuner att göra undantag från regleringen. Voi rullar nu ut nya funktioner för en fortsatt bra användarupplevelse och uppmanar samtidigt kommuner att dedikera mer yta för parkering av mikromobilitet.

“Vi fokuserar nu på att fortsätta leverera den bästa tjänsten för delad mikromobilitet. Vi kommunicerar med våra användare hur de får parkera och inför nya tekniska funktioner för att hjälpa användare att hitta parkeringsplats. Men för att få ordning på parkeringssituationen behövs också infrastruktur som möter upp efterfrågan från de hundratusentals människor som dagligen använder elsparkcyklar”, säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Utgångspunkten i den nationella regleringen är att hyrda elsparkcyklar endast får parkeras i cykelställ och särskilda parkeringsplatser. Kommunerna har dock möjlighet att helt eller delvis göra undantag. Tre olika typer av upplägg för parkering implementeras nu runtom i Sverige: fortsatt friflytande parkering, fasta parkeringsplatser eller en hybridmodell (se faktaruta).

Göteborgs stad har valt att helt frångå det nationella förbudet fram till den 1 april 2023. Under tiden ska kommunen utreda en långsiktig plan för delad mikromobilitet. Även Västerås kommun fortsätter ha friflytande parkering tills dess att mer infrastruktur finns på plats.

“Vi applåderar att Göteborg och Västerås nu tar tillfället i akt att se över hur delad mikromobilitet kan få en naturlig plats i staden. Vi på Voi vill lika mycket som alla andra få ordning på parkeringssituationen, men samtidigt är det viktigt att inte hämma utvecklingen för en transporttjänst som bidrar med ökad bilfri mobilitet”, säger Christina Moe Gjerde.

Samtidigt väljer kommuner som Borås och Helsingborg en hybridmodell som innebär att centrala områden kommer ha fast parkeringsplatser medan ett friflytande upplägg fortsatt gäller längre ut från stadskärnan.

“Hybridmodellen är vägen fram. På så vis löser vi utmaningarna med parkering i centrala områden, samtidigt som vi kan säkerställa en god tillgång på tjänsten där det finns mindre parkeringsinfrastruktur”, säger Christina Moe Gjerde.

Ny navigeringslösning ska guida användare till bra parkeringsplatser

Majoriteten av kommunerna i Sverige har emellertid valt att gå vidare med en modell för fast parkering. I dessa kommuner har Voi infört en ny parkeringsnavigator. Genom att trycka på knappen “Hitta parkering” får användaren upp en bild och vägledning till närmsta parkeringsplats genom appen. Funktionen fungerar även som en varning; användare som parkerar fel får ett varningsmeddelande i appen och guidning till närmsta parkeringsplats.

“Vår rekommendation till användare är att redan innan resan kika i appen för att planera var de kan parkera i slutet av resan, men i övrigt kan de köra på som vanligt. Vår nya parkeringsnavigator är ett viktigt stöd till användare både för att hitta den närmaste parkeringsplatsen innan de startar sin resa och om de har missat att kolla upp en parkeringsplats i förväg””, säger Christina Moe Gjerde.


Related posts

All posts

Voi delivers on its targets in 2023 and is today EBITDA profitable with EBIT profitability in sight already for 2024

1 / 3