Voi lanserar elsparkcyklar i Gävle

Jun 15, 2022

(scroll for English)

I juni 2022 lanserades Voi:s elsparkcyklar i Gävle. Tjänsten riktar sig till alla invånare som vill ha ett hållbart och säkert transportalternativ. Delade elsparkcyklar ska kunna ersätta bilresor, vara ett komplement till kollektivtrafiken och användas för resor första och sista biten.

“Vi ser fram emot att få starta upp i Gävle och bidra med ett grönt transportalternativ i samarbete med kommunen. Delad mikromobilitet kan ersätta bilresor i centrala Gävle och komplettera stadens kollektivtrafik,” säger Christina Moe Gjerde, Nordenchef på Voi.

Voi:s tjänst med delade elsparkcyklar kommer att finnas tillgänglig för personer över 18 år i centrala Gävle och områden som Högskolan i Gävle, Sätra, Olsbacka, Sörby, Brynäs, Näringen och Gasklockorna.

Anpassad hastighet och reaktionstest för att främja trafiksäkerhet

På kvällar och nätter söndag till tisdag 01:00 till 05:00 samt onsdag till lördag 22.00 till 05.00 sänks också hastigheten från 20km/h till 15km/h. Dessa tider aktiveras också ett reaktionstest i appen för att hindra att folk kör berusade. Användare som misslyckas med reaktionstestet uppmanas att ta taxi.

Identifierade zoner där man inte får parkera, låghastighetszoner och fotografering av parkering

Voi har i samverkan med kommunen tagit fram zoner där användarna inte kan parkera samt låghastighetszoner, vid skolor, kyrkogårdar och gågator. Användare av elsparkcyklar från Voi behöver fotografera sin parkering via appen för att kunna avsluta resan.

Lär användare om trafikregler genom digital trafikskola

Boende i Gävle som ännu inte har testat att åka elsparkcykel och som vill lära sig mer om trafikregler och säkerhet uppmuntras att genomföra den digitala trafikskolan RideLikeVoila.com. Trafikskolan är framtagen med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) och har redan utbildat över en halv miljon användare i Europa.

Nya användare av delade elsparkcyklar kan också välja en lägre maxhastighet i appen så länge man önskar det. Samma trafikregler gäller som för cyklar, och Voi ser goda förutsättningar för trafiksäker användning i Gävle.

ENGLISH:

Voi launches in the city of Gävle, Sweden

In June 2022 Voi launched in Gävle, Sweden. Voi’s service targets everyone looking for a sustainable transport alternative to car journeys, as a complement to public transport and as a first and last-mile solution.

Christina Moe Gjerde, General Manager Nordics at Voi, says: “We look forward to launching our operations in Gävle and providing a green transport alternative in cooperation with the municipality. Shared micromobility can replace car trips in central Gävle and complement the city’s public transport.”

Voi’s shared e-scooters will be available to everyone over 18 in central Gävle, university of Gävle, Sätra, Olsbacka, Sörby, Brynäs, Näringen and Gasklockorna.

Speed reduction and Reaction Test to promote traffic safety

On Sundays to Tuesday, between the hours 01:00 and 05:00, and on Wednesdays to Saturdays, between the hours of 22.00 and 05.00, the speed is reduced from 20km/h to 15km/h. During these hours Voi’s in-app Reaction Test is also activated in order to prevent intoxicated driving. Riders who fail the test are advised to take alternative transport modes.

Voi’s No Parking Zones, Slow Speed Zones and Parking Photo

Together with the municipality, Voi has identified No Parking Zones and Slow Speed Zones. In addition to this, riders have to take and submit a Parking Photo in order to finish their ride.

Digital traffic school and Beginner’s mode

Residents in Gävle who have not ridden e-scooters before are advised to use Voi’s digital traffic school RideLikeVoila.com, which more than 600,000 riders in Europe have used already. Beginners can also opt to ride in Beginner’s mode on the app, which automatically lowers the lower maximum speed to 15km/h for as long as they like.


Related posts

All posts

5th DACH City Symposium on 11 April

1 / 3