Voi flyttar verksamheten till Visby under Almedalsveckan

Jul 3, 2022

Voi är på plats i Visby under Almedalsveckan för att hyra ut elsparkcyklar till besökare som vill ha ett smidigt och tidseffektivt alternativ att transportera sig mellan möten, boende och andra aktiviter. Representanter från Voi kommer också finnas på plats vid ett tält i Visby gästhamn för att prata om möjligheter med delad mikromobilitet.

Den 3-7 juli samlas tusentals politiker, opinionsbildare och andra makthavare i Almedalen på Gotland för att utbyta idéer. Den traditionsenliga politikerveckan arrangeras återigen fysiskt efter två års paus under coronapandemin.

– Pandemin bidrog till att snabba på en stark utveckling för delad mikromobilitet. Många har upptäckt ett nytt sätt att resa distanserat och flexibelt när tiden är för knapp för att gå, cykeln är hemma och bussen långt från slutdestinationen, säger Tina Ghasemi Liljekvist, policychef i Sverige på Voi Technology. 

“Vi ser det här som ett sätt att öka tillgängligheten i Visby under Almedalsveckan och samtidigt visa värdet av vår tjänst.”

Under Almedalsveckan kommer Voi ställa ut elsparkcyklar runtom i Visby, som ett komplement till befintlig kollektivtrafik för att öka tillgängligheten. Tjänsten sträcker sig 2-3 kilometer bortom ringmuren i alla riktningar, till exempelvis färjan och närliggande bostadsområden. Området innanför ringmuren har stängts av med hjälp av geofencing-teknik. Initiativet har tagits i dialog med Almedalsveckan och Visby kommun. 

– Vi ser det här som ett sätt att öka tillgängligheten i Visby under Almedalsveckan och samtidigt visa värdet av vår tjänst för politiska beslutsfattare, opinionsbildare och andra på plats i Visby. För de som inte har åkt elsparkcykel innan är det så klart viktigt att ta till sig av introduktionskursen, köra försiktigt och kanske provåka i lägre hastighet genom nybörjarläget, säger Tina Ghasemi Liljekvist.

Voi kommer även dela ut hjälmar på plats under veckan. I ett tält vid Visby gästhamn (se karta) kan besökare träffa representanter från Voi för att utbyta idéer samt höra hur vi ser på utmaningar och möjligheter med delad mikromobilitet. 

– Under åren har vi upptäckt många utmaningar kring exempelvis ansvarslös parkering och olycksrisker. Voi är övertygade om att det här är barnsjukdomar som går att lösa genom bland annat teknisk innovation, utbildning och bättre reglering som ökar offentlig-privat samverkan, säger Tina Ghasemi Liljekvist.

Fokus på potential och behov av upphandling

Delad mikromobilitet är ett disruptivt fenomen som påverkar många. Under Almedalsveckan vill Voi lyfta blicken och prata med politiska makthavare om hur delad mikromobilitet kan bidra till hållbara städer och varför upphandling är ett viktigt nästa steg, men också om hur Voi arbetar för att lösa problem. 

I tältet presenterar Voi två helt nya rapporter. Den ena är en upphandlingsguide som innehåller insikter kring hur städer runtom i Europa har genomfört lyckade upphandlingar. Den andra är Vois visionsförklaring som är uppbackad av forskning och syftar till att inspirera kring hur vi kan tänka nytt om framtidens hållbara städer och mobilitet.

– Bakom elsparkcyklarna på gatan växer digital infrastruktur fram som möjliggör nytänk kring vad kollektivtrafik är. Det som en gång började med hästdragna vagnar har utvecklats med bussar, spårvagnar, tåg och båtar. Teknisk innovation har banat väg för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet genom att integrera delad mikromobilitet, säger Tobias Persson, nyhetsansvarig på Voi och fortsätter: 

– Forskningen är tydlig med att vi måste minska bilresandet och behovet att äga bil. Ny mobilitet är en pusselbit i klimatomställningen men det krävs också förändringar i infrastruktur för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. Mitt i allt detta finns inspirerande berättelser om hur mindre plats för bilar kan skapa rum för mer levande städer. 

I visionsförklaringen finns även Vois miljöredovisning, som bland annat innehåller information om fordonens livslängd, energianvändning och livscykelutsläpp.

Länk till Vois visionsförklaring och upphandlingsguide

 


Related posts

All posts

Voi delivers on its targets in 2023 and is today EBITDA profitable with EBIT profitability in sight already for 2024

1 / 3