Privatlivspolitik

1. Generelt

I denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) sammen med brugeraftalen og vilkår og betingelser (“Aftalen“), der er tilgængelige på Voi-webstedet www.voi.com beskrives, hvorledes Voi Technology AB, org. nr. 559160-2999, (”Voi”, ”Vi”, ”Os”, ”Vores”) som dataansvarlig behandler sine kunders (”Du”, ”Dig”, ”Dine” og “I”, “Jer”, “Jeres”, "Account Holder")personoplysninger ved brug af Ydelserne som defineret i Aftalen. I artikel 2.2 beskriver Vi også Vores behandling af personoplysninger tilhørende forbipasserende (som ikke nødvendigvis er Vores kunder) i området, hvor et oplåst løbehjuls kamera filmer (“Forbipasserende”). I artikel 2.3 af denne Privatlivspolitik beskriver vi Vores behandling af personfølsom data ("Guest User"). 

Spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik og Vois behandling af Dine personoplysninger kan sendes til [email protected] eller til Vois databeskyttelsesrådgiver:

Voi Technology AB

Databeskyttelsesrådgiver: Thomas Murphy, e-mail: [email protected]

Adresse: Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, Sweden

2. Indsamling, behandlingsformål og brug af personoplysninger

2.1 Personlige oplysninger relateret til Dig/Jer (Vores kunder)

Voi indsamler personoplysninger, som Du afgiver, når Du opretter en konto i Voi-Appen, eller som dannes, når Du bruger Voi-Appen eller Ydelserne.

Voi behandler Dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende:

a) Med henblik på indgåelse, opfyldelse og administration af Vores kontraktforhold (herunder håndtering af betaling) med Dig behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Lokaliseringsdata,

 • kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer),

 • enheds-id og

 • fotos af løbehjul, som Du uploader i Voi-Appen.

Vores retsgrundlag for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er opfyldelse af Vores kontraktlige forpligtelser over for Dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

b) Med henblik på at udføre statistiske analyser og analysere data for at kunne udvikle Ydelserne for så vidt angår funktionalitet, sikkerhed og metoder samt analysere markeder og kunder behandler Vi følgende personoplysninger:

 • IP-adresse,

 • oplysninger om Din enhed

 • oplysninger om Din brug af Voi-Appen og Ydelserne og

 • Brugerundersøgelser; dine svar til undersøgelser ifm. brugeroplevelse eller demografi

Vores retsgrundlag for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at kunne udvikle Ydelserne og øge Vores forståelse af markederne og kunderne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Med henblik på de ovenfor beskrevne formål udfører Vi vores analyser på baggrund af anonymiserede/aggregerede oplysninger. Den ovenfor beskrevne behandling vil dog ske inden for rammerne af processen med at anonymisere og/eller aggregere oplysningerne.

c) Med henblik på udsendelse af markedsføring vedrørende Vois Ydelser såvel som ydelser fra tredjeparter kan Voi behandle personoplysninger om Dig i markedsføringsøjemed. Markedsføringen kan både være pr. e-mail, ved push-notifikationer og i selve appen. Vi kan endvidere som led i Vores markedsføringskommunikation behandle personoplysninger med henblik på at evaluere en markedsførings­kampagne. Til disse formål behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer)

 • Placeringsdata (såsom den by, du oftest bruger Vores tjenester i)

 • Kontodata (såsom loyalitetspoint)

 • Betalingsdata (såsom betalingshistorik og abonnementer)

 • Marketingdata (såsom tidligere modtagne kampagner)

 • Appdata (såsom appversion)

 • Enhedsdata (såsom enhedsoperativsystem)

 • Turdata (såsom hvornår Din sidste tur fandt sted).

Retsgrundlaget for udsendelse af markedsføring vedrørende Vores Ydelser og evaluering af markedsførings­kampagner er Vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i at oplyse Dig om Ydelserne og analysere resultatet af Vores markedsføringskampagner. Vi behandler endvidere personoplysninger med henblik på at sende Dig markedsføring fra tredjeparter på baggrund af Dit samtykke (databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), som Du til enhver tid kan trække tilbage.

Du kan altid fravælge Vores markedsføringstiltag, enten direkte i den konkrete markedsføringshenvendelse eller ved at kontakte Os på [email protected].

d) Med henblik på segmentering og analyse af positionsdata til brug for målrettede oplysninger på baggrund af Dine konkrete præferencer og adfærdsmønstre behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Positionsdata

Retsgrundlaget for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er opfyldelse af Vores kontraktlige forpligtelser over for Dig, dvs. således at Vi kan levere Ydelserne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

e) Med henblik på at give dig loyalitetspoint for at bære hjelm, behandler Voi dine personoplysninger, når du sender et billede af dig selv iført hjelm, når du kører på en Voi-løbehjul. De personoplysninger, der behandles til dette formål, er:

 • Selfies, som du indsender

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR) i at tilskynde vores brugere til at bære hjelm, med henblik på at øge sikkerheden, når de bruger Voi-løbehjul.

f) Med det formål at forbedre den software, der gør det muligt for Voi at gennemgå selfies indsendt efter formål (e) ovenfor, bruger Voi de billeder, som du indsender, til at træne og forbedre softwarens evne til at reagere på hjelme, der vises på billederne. De personoplysninger, der behandles til dette formål, er:

 • Selfies, som du indsender

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR) i at være i stand til løbende at forbedre vores tjenester og sikre, at tjenesten til hjelm-selfie er så præcis som muligt.

g) For at give dig mulighed for at se vores løbehjul, der er i nærheden af dig, og for at gøre det muligt for os at opdage brug af vores løbehjul, der måtte være i strid med vores brugeraftale, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Lokaliseringsdata, når Voi-appen er i brug (telefon-placering og køretøj-placering)

Vores lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til dette formål bunder i vores legitime interesse for at levere servicen til dig samt sikre, at brugen af vores tjenester sker i overensstemmelse med vores Brugeraftale (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

h) For at udvikle og forbedre Vores teknologiske værktøjer og maskinlæringssoftware, der bruges til at opdage brug af Vores Ydelser i strid med Privatlivspolitiken og til at forbedre trafiksikkerheden (f.eks. funktioner relateret til opsporing og forhindring af ulykker og identificering af fortove), behandler vi følgende data fra oplåste Voi-løbehjul med kameraer:

 • Data fra billeder, der er blevet optaget (uden lyd) samt

 • Data om placering (af Vois løbehjul)

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at udvikle og forbedre Vores teknologiske værktøjer og maskinlæringssoftware, der bruges til at opdage brug af Vores Ydelser i strid med Privatlivspolitiken og til at forbedre trafiksikkerheden (f.eks. funktioner relateret til opsporing og forhindring af ulykker og identificering af fortove) (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR)

2.2 Personlige oplysninger relateret til Forbipasserende

a) For at udvikle og forbedre Vores teknologiske værktøjer og maskinlæringssoftware, der bruges til at opdage brug af Vores Ydelser i strid med Privatlivspolitiken og til at forbedre trafiksikkerheden (f.eks. funktioner relateret til opsporing/forhindring af ulykker og identificering af fortove), behandler vi følgende data om Forbipasserende i nærheden af oplåste Voi-løbehjul med kameraer:

 • Data fra billeder, der er blevet optaget (uden lyd) samt

 • Data om placering

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at udvikle og forbedre Vores teknologiske værktøjer/maskinlæringssoftware, der bruges til at opdage brug af Vores Ydelser i strid med Privatlivspolitiken og til at forbedre trafiksikkerheden (f.eks. funktioner relateret til opsporing/forhindring af ulykker og identificering af fortove) (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR).

2.3 Personlige data relateret til Guest User

a) Med det formål at muliggøre og levere Group Rides til Guest User og for at opfylde Vores kontraktlige forpligtelser med Kontoindehaver behandler Vi følgende data om Guest User:

 • Placeringsdata (kun køretøjets placering);

 • Fotodata (billeder af scootere uploadet i Voi-appen); og

 • Kørselsdata.

Det lovlige grundlag for behandlingen af personlige data til dette formål er Vores legitime interesse i at muliggøre og levere Group Rides til Guest User og at opfylde Vores kontraktlige forpligtelser med Kontoindehaveren (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR).

b) Med henblik på at udføre statistiske analyser; for at analysere data for at udvikle Tjenesterne vedrørende funktionalitet, sikkerhed og metoder; og for at analysere markeder og kunder, behandler Vi og tredjeparter beskrevet nedenfor følgende personoplysninger om Guest User:

 • Placeringsdata (kun køretøjets placering); og 

 • Kørselsdata.

Det lovlige grundlag for behandling af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at kunne udvikle Tjenesterne og øge vores forståelse af markederne og kunderne (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR). Hvor det er muligt, anonymiserer eller samler Vi data, der behandles til dette formål.

c) Med det formål at gøre det muligt for Os at opdage brug af Vores løbehjul i strid med Vores Brugsaftale, behandler Vi følgende personlige data om Guest User:

 • Placeringsdata (kun køretøjets placering)

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at levere Tjenester og sikre brug af vores Tjenester i overensstemmelse med vores Brugsaftale (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR).

d) Med det formål at udvikle og forbedre Vores teknologi og maskinlæringssoftware til at opdage brug af Vores Tjenester i strid med Brugsaftalen og forbedre trafiksikkerheden (herunder funktionalitet til ulykkesdetektering/forebyggelse og fortovsdetektering), behandler Vi følgende data om Guest Users fra oplåste Voi-løbehjul udstyret med kameraenheder:

 • Optagede billeddata (uden lyd); og

 • Placeringsdata (placering af Vois løbehjul)

Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at udvikle og forbedre vores teknologi og maskinlæringssoftware til at opdage brug af Vores Tjenester i strid med Brugsaftalen og forbedre trafiksikkerheden (herunder funktionalitet til opdagelse/forebyggelse af uheld og fortovsdetektering) (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR).

e) Med det formål at anvende individuelle rabatter til Kontoindehaver på nogle af vores tjenester og med det formål at udvikle og forbedre Vores Teknologi og maskinlæringssoftware behandler Vi følgende personlige data om Group Users:

 • Kørselsdata (såsom dato, klokkeslæt og varighed af brugen af Vores Tjenester)

Det lovlige grundlag for behandlingen af data til disse formål er Vores legitime interesse i at anvende individuelle rabatter for Kontoindehaveren og i at udvikle og forbedre Vores teknologi og maskinlæringssoftware (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR).

2.4 Personlige oplysninger relateret til alle typer registrerede personer

Herudover kan Voi behandle personoplysninger (alle de ovenfor beskrevne kategorier af personoplysninger og af registrerede personer) med henblik på overholdelse af love og forskrifter eller som følge af retskendelser (hvor behandlingsgrundlaget i så fald er en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)) eller med henblik på beskyttelse af Vois eller tredjemands rettigheder, f.eks. for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (hvor behandlingsgrundlaget i så fald er Vores legitime interesse i at beskytte Vois eller tredjemands rettigheder (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)).

Ud over de ovenfor beskrevne behandlingsaktiviteter kan Voi lejlighedsvis behandle Dine personoplysninger til andre formål, f.eks. hvis Du deltager i konkurrencer, der arrangeres af Voi. I så fald vil Du modtage særskilt orientering om behandlingen af Dine personoplysninger.

3. Tjek af identitet, alder og identitetsdokumenter

Du kan blive bedt om at indsende fotografier af Dit kørekort/andre dokumenter, der bekræfter Din identitet, første gang, Du bruger Vois tjenester i nogle lande for at: (i) bekræfte og verificere Din identitet, (ii) bekræfte og verificere Din alder, (iii) bekræfte, at Dit kørekort/anden form for identitetsdokument er gyldigt. Du kan også blive bedt om at indsende en selfie for at bekræfte og verificere Din identitet. Vi bruger en automatiseret proces, der sammenligner scannet data fra fotografiet i Dit kørekort/identitetsdokument med scannet data fra den selfie, Du har sendt ind til at verificere, om Du er den samme person, som den, der vises på fotografiet i kørekortet/identitetsdokumentet.

I nogle lande vil det ikke være påkrævet, at Du verificerer Din identitet ved hjælp af en selfie af Dit ansigt. I de lande gør Vi ikke brug af den automatiserede proces, der er beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for at bekræfte og verificere Din identitet ved hjælp af ansigtscanning- og sammenligning er Dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR og artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR). Du kan trække Dit samtykke tilbage til enhver tid. Dit samtykke gives i Voi-appen, før ansigtsscanning går i gang. Verificering af Din identitet ved hjælp af andre midler end ansigtsscanning og -sammenligning samt verificering af gyldigheden af Dit kørekort/identifikationsdokument og Din alder er påkrævet, for at kunne konkludere Vores brugeraftale. Retsgrundlaget for disse verificeringer er derfor artikel 6, stk. 1, libra b) af GDPR.

4. Videregivelse af personoplysninger

Voi kan videregive personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Byer, offentlige myndigheder og operatører af offentlig transport.Vi deler personoplysninger med disse modtagere med henblik på byplanlægning, indsigt i mobilitet, herunder kontakt til personer for at anmode om deltagelse i brugerundersøgelser, integration i apps fra offentlige transportoperatører og apps til rejseplanlægning.  De data, der deles til disse formål, omfatter følgende:

  • Turdata: ID for turen, dato for turen, afstand og varighed af turen

  • Data på løbehjul: løbehjulets ID-nummer, løbehjulets placering ved start, slutpunkt og forskellige punkter under en tur

  • Brugerundersøgelsesdata: svar på spørgsmål om brugeroplevelse og demografiske spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen

 • Forskere og andre samarbejdspartnere. Vi deler personoplysninger med disse modtagere med henblik på udvikling af tjenester og forståelse af indsigt i mobilitet. De data, der deles til disse formål, omfatter følgende:

  • Turdata: ID for turen, dato for turen, afstand og varighed af turen

  • Data på løbehjul: løbehjulets ID-nummer, løbehjulets placering ved start, slutpunkt og forskellige punkter under en tur

  • Brugerundersøgelsesdata: svar på spørgsmål om brugeroplevelse og demografiske spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen

  • Placeringsdata (enhedens placering og placering af løbehjul)

  • Gyroskopdata fra Din enhed (rotationshastighed på din enhed)

  • Accelerometerdata fra din enhed (retnings- og hastighedsdata fra din enhed)

  • Optaget billeddata (uden lyd).

 • It-leverandører. Formålet med denne videregivelse er at kunne tilbyde Dig alle Ydelsernes funktioner. Disse leverandører behandler Dine personoplysninger i deres egenskab af databehandlere efter instruks fra Os og på Vores vegne. Vi videregiver alene personoplysninger i forbindelse med lovlig behandling til leverandører, som er nøje udvalgt, og som der er indgået skriftlig aftale med. Leverandørerne modtager alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

 • Samarbejdspartnere inden for markedsføring. Formålet med denne videregivelse er, at Voi kan gennemføre markedsføringskampagner med bistand fra samarbejdspartnere inden for markedsføring, og retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at kunne gennemføre markedsføringskampagner (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Koncernselskaber. Formålet med disse overførsler er intern administration og levering af Vores Ydelser til Dig. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at kunne administrere Vores forretning og dermed levere Vores Ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Forsikringsselskaber. Formålet med denne videregivelse er håndtering af skadesanmeldelser og administration af Vores forsikringer. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i løbende at kunne håndtere skadesanmeldelser og administrere Vores forsikringer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi kan endvidere videregive Dine personoplysninger til forsikringsselskaber, når forsikringsselskaberne kræver dette for at kunne behandle en skadesanmeldelse. Retsgrundlaget for en sådan videregivelse er ligeledes Vores legitime interesse i at bistå forsikringsselskaberne med håndteringen af skadesanmeldelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Domstole og modparter i juridiske spørgsmål. Denne videregivelse sker med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares . Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Politiet og andre myndigheder. Formålet med denne videregivelse er at bistå politiet og andre myndigheder med deres efterforskning, i det omfang Vi er forpligtet hertil. Retsgrundlaget er overholdelse af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 • Mulige købere og sælgere. Formålet med denne videregivelse er at dele oplysninger med mulige købere og sælgere i en virksomhedsoverdragelse (f.eks. fusion eller opkøb), der omfatter Voi. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at gennemføre et opkøb eller en fusion (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 • Modtagere på grund af juridisk forpligtelse. Formålet med denne type overførsel er at dele information med enhver tredjepart, som vi er forpligtet til at dele information med. Det juridiske grundlag er at overholde juridiske forpligtelser (Artikel 6(1)(c) i Databeskyttelsesforordningen (GDPR)).

I nogle tilfælde videregiver Voi Dine personoplysninger uden for EU/EØS, hovedsagelig ved udpegning af leverandører, der behandler personoplysninger uden for EU/EØS. Dette vil først ske, når Voi har sikret de fornødne garantier med henblik på tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå kontrakter i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger, og om nødvendigt, supplerende sikkerhedsinititiaver.. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger ved videregivelse uden for EØS kan fås ved henvendelse til Os.

5. Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil Dine personoplysninger blev indsamlet. Hvis personoplysningerne behandles på baggrund af Dit samtykke eller Vores legitime interesse, og Du trækker dit Samtykke tilbage eller gør indsigelse, vil behandlingen dog ophøre, uden at dette berører den behandling, der allerede er foretaget på det pågældende tidspunkt, og uden at det får betydning for en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne. Personoplysninger, der behandles med henblik på at indgå, opfylde eller administrere en aftale mellem Dig og Voi, behandles, så længe Du er kunde hos Voi og har en Voi-konto. Hvis Din konto ophører, sletter Vi personoplysningerne fra Din konto, dog med undtagelse af personoplysninger som Vi skal opbevare pga. lovkrav eller med henblik på at varetage Vores juridiske interesser.

6. Marketing

Vi kan sende dig markedsføring vedrørende Voi’s tjenester samt produkter og tjenester, der tilbydes af tredjeparter. Markedsføringen kan sendes både via e-mail, push-notifikationer og i appen. Formålet med at sende markedsføring er at informere dig om vores tjenester og relevante tilbud fra tredjeparter. Vi kan også behandle personoplysninger med henblik på at evaluere en markedsføringskampagne, hvilket kan omfatte, at Vi overfører nogle personoplysninger, primært e-mailadresser, til de relevante partnere i markedsføringskampagnen.

Det lovlige grundlag for at sende markedsføring vedrørende vores tjenester og tredjeparters tjenester er dit samtykke (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a) i GDPR), som du til enhver tid kan tilbagekalde. Når vi behandler personoplysninger til evaluering af markedsføringskampagner, er det relevante lovlige grundlag Vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR) for at analysere resultatet af Vores markedsføringskampagner.

Du kan altid fravælge Vores markedsføringsindsatser, enten direkte i selve markedsføringsmeddelelsen eller ved at kontakte os på [email protected].

7. Rettigheder og kontakt

Du har visse rettigheder i forbindelse med Vores behandling af Dine personoplysninger. Dine rettigheder er følgende:

a) Ret til indsigt. Du har ret til at få en bekræftelse fra Os på, at Vi behandler Dine personoplysninger, herunder ret til indsigt i Dine personoplysninger og til at modtage en elektronisk kopi af Dine personoplysninger.

b) Ret til sletning (”ret til at blive glemt”). Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du har gjort indsigelse imod behandlingen, og Vi ikke har en vægtig legitim interesse, kan du anmode om, at Dine personoplysninger slettes. Dette gælder dog ikke, hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne, eller Dine personoplysninger behandles med henblik på andre legitime formål

c) Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om, at urigtige eller ufuldstændige personoplysninger om Dig ajourføres eller korrigeres.

d) Ret til at trække samtykke tilbage. I det omfang behandlingen af Dine personoplysninger sker på baggrund af Dit samtykke, har Du til enhver tid ret til at trække Dit samtykke tilbage.

e) Ret til indsigelse. Når Voi foretager behandling på retsgrundlaget legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), eller hvis behandlingen vedrører direkte markedsføring, har Du ret til at gøre indsigelse imod behandlingen. I så fald kan Vi være berettiget til fortsat at behandle Dine personoplysninger, hvis vi kan godtgøre at have en vægtig legitim interesse i den fortsatte behandling.

f) Ret til begrænsning. I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, således at oplysningerne alene lagres af Voi og ikke behandles til andre formål.

g) Ret til dataportabilitet. Hvis behandlingen sker på grundlag af Dit samtykke (databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a) eller en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), og personoplysningerne er indhentet direkte fra Dig, er Du berettiget til at anmode om dataportabilitet, og du er i så fald berettiget til i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format at modtage Dine personoplysninger.

Brug venligst vores webportal her, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder nævnt ovenfor under (a) – (b).

Du kan kontakte Os som anført nedenfor, hvis Du ønsker at håndhæve en af de ovennævnte rettigheder under (c) – (g). (Voi vil normalt besvare Din henvendelse inden for en måned):

 • E-mail:[email protected], eller

 • Post: Voi Technology AB, Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, Sweden

8. Klageadgang

Hvis Du ønsker at klage over Vores behandling af Dine personoplysninger, har Du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i Dit land.

 • I Sverige kontaktes det svenske Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 • I Danmark kontaktes Datatilsynet.

 • I Norge kontaktes det norske datatilsyn (på norsk Datatilsynet)

 • I Finland kontaktes det finske datatilsyn (på finsk Tietosuojavaltuutettu)

9. Sikkerhed

Voi søger med den teknologi, Voi anvender, samt med denne Privatlivspolitik at beskytte Dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og uberettiget brug. Vi kan tilpasse disse foranstaltninger, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig.

10. Fælles dataansvarlige

Voi leverer sine tjenester via lokale datterselskaber i hvert land, som driftes i samarbejde med Voi Technology AB. Nedenstående er en liste over disse datterselskaber, og din placering vil afgøre, hvilken af disse enheder der er din lokale relevante enhed. Du kan kontakte hver af disse enheder via [email protected].

Land

Voi-enhed

Brugeraftale

Austria

Voi Technology GmbH

Link

Belgium

Voi Technology Belgium BV

Link (French), Link (Dutch)

Denmark

Voi Denmark ApS

Link

Finland

Voi Technology Finland AB

Link

France

Voi Technology SASU

Link

Germany

Voi Technology Germany GmbH

Link

Ireland

Voi Technology AB (sole controller)

Link

Italy

Voi Technology Italia S.r.l

Link

Norway

Voi Technology Norway AS

Link

Switzerland

Voi Technology Switzerland AG

Link (German), Link (French), Link (Italian)

Spain

Voi Technology S.L.

Link

United Kingdom

Voi Technology UK Limited

Link

Voi Technology AB og den relevante lokale enhed bestemmer i fællesskab, hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles, hvilket betyder, at både Voi Technology AB og den relevante lokale enhed er fælles dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger (artikel 26 GDPR).

Voi Technology AB har ansvaret for og kapaciteten til at give Dig centrale tjenester i forbindelse med Din brug af Vores løbehjul, herunder, men ikke begrænset til:

 • Supporttjenester for brugeren;

 • Marketing;

 • Betalinger og rabatter;

 • Forvaltning og management af app-software; og

 • Forvaltning af serveren.

Den relevante lokale enhed administrerer de lokale driftstjenester for vores løbehjul i dit land og indgår brugeraftalen og vilkår og betingelser med dig (se ovenfor).

Med henblik på at give dig ovenstående tjenester og for at vi kan udvikle vores tjenester, vil dine personoplysninger blive overført mellem Voi Technology AB og den relevante lokale enhed. Vores lovlige grundlag for overførslerne af Dine personoplysninger internt mellem virksomhederne er vores legitime interesse i at forvalte, udvikle og facilitere udførelsen af vores tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR).

Du har ret til at udøve dine rettigheder i henhold til afsnit 7 ovenfor over for både Voi Technology AB og den relevante lokale enhed (du kan finde vores e-mail kontaktoplysninger under samme afsnit).

Da begge virksomheder har en forpligtelse til at behandle Dine personoplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikken, vil Du ikke modtage en separat privatlivspolitik fra den relevante lokale enhed.

11. Ændringer til Privatlivspolitikken

Voi kan ændre denne Privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version af Privatlivspolitikken på Hjemmesiden og i Voi-Appen. Såfremt en ændring skyldes ændringer i Vores behandlingsaktiviteter, vil Vi dog gøre Dig opmærksom herpå ved at sende Dig en e-mail med oplysning om ændringen og i øvrigt træffe de foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.