Klimaneutral mobilitet

Our commitment towards the climate and environment is fundamental to the entire business.

Cities made for living, free from noise and pollution

Vi støtter bæredygtige mobilitetsløsninger og hjælper byerne med at nedsætte deres transportrelaterede emissioner på to måder:

1. Bæredygtige transportløsninger. 

Vores service har været klimaneutral siden januar 2020, og vi arbejder hele tiden på at reducere reststoffer yderligere.

2. Promovering af bæredygtige alternativer og bilfrie løsninger. 

Ved at byde på inklusive og sikre alternativer, der er tilgængelige for alle, går vi i spidsen for omkoblingen fra biler til grønne, stabile og multimodale transportmuligheder.

Vi er blevet klimaneutrale ved at fokusere på tre hovedpunkter:

Vi måler udslip

Vi har taget ansvar og været gennemskuelige fra starten af, og så var vi den første distributør af elektriske løbehjul, der fik lavet og publicerede en fuld livscyklusvurdering af vores service. Vurderingen blev foretaget uafhængigt af EY og kortlægger alle de emissioner, der stammer fra vores service. En god og grundig forståelse af, hvordan materialer, produktion og bortskaffelsesprocesser påvirker emissionerne hjælper os med at målrette vores indsats og få emissionerne endnu længere ned.

Vi reducerer drivhusgasudledninger

Vores klimahandlingsplan bygger på tre ting for at skære emissioner yderligere ned.

Vi kompenserer for det, vi ikke kan undgå

Udslip som vi ikke kan undgå eller reducere gennem vores normale drift endnu kompenserer vi for gennem vores partnerskab med EcoAct. EcoAct har været medforfatter til flere byers klimahandlingsplaner, bl.a. den i Paris, og er ekspert i klima og drivhusgasreduktion. Voi kompenserer ved at investere i VCS-bilkredit, der er knyttet til vindenergiprojekter.

1 / 3

Vi måler udslip

Vi har taget ansvar og været gennemskuelige fra starten af, og så var vi den første distributør af elektriske løbehjul, der fik lavet og publicerede en fuld livscyklusvurdering af vores service. Vurderingen blev foretaget uafhængigt af EY og kortlægger alle de emissioner, der stammer fra vores service. En god og grundig forståelse af, hvordan materialer, produktion og bortskaffelsesprocesser påvirker emissionerne hjælper os med at målrette vores indsats og få emissionerne endnu længere ned.

Vi reducerer drivhusgasudledninger

Vores klimahandlingsplan bygger på tre ting for at skære emissioner yderligere ned.

Vi kompenserer for det, vi ikke kan undgå

Udslip som vi ikke kan undgå eller reducere gennem vores normale drift endnu kompenserer vi for gennem vores partnerskab med EcoAct. EcoAct har været medforfatter til flere byers klimahandlingsplaner, bl.a. den i Paris, og er ekspert i klima og drivhusgasreduktion. Voi kompenserer ved at investere i VCS-bilkredit, der er knyttet til vindenergiprojekter.

Men hvordan erstatter vi biler?

Efterhånden som vores service modnes og bliver en mere og mere almindeligt anvendt del af vores mobilitetsbillede, bliver vi bedre i stand til at kunne prøve at erstatte bil- og taxiture. Vi arbejder tæt sammen med autoriteterne inden for offentlig transport og er fortalere for Mobility as a Service (Maas)-initiativet, som går ud på at finde og udbyde løsninger, der gør multimodalitet og bilalternativer attraktive. Fra 2019 til 2020 var der en 20% stigning i bilerstatning!

Vi håber, du vil være med til at kæmpe for bæredygtige byer ved at vælge bæredygtige alternativer til din bil, når du kan.

Vi forpligter os til FNs verdensmål

Det er ikke kun vores egne klima- og sociale ansvar, det handler om. Derfor vælger vi at arbejde med leverandører og partnere, som også vægter ansvarlige praksisser højt.

Læs om vores ansvarskodeks for leverandøre

Reducing emissions

Our Environmental Action Plan sets reduction targets for each vehicle lifecycle stage. Transitioning to circular economy practices and renewable energy are our guiding principles. Key focus areas include extending vehicle lifecycle, improving repairs and reuse of spare parts, refurbishment and second life programs for batteries and vehicles. With regards to operations, our target is to transition to zero emission operations powered by renewable energy in all of our cities.

Læs mer

Rethink

Shared vehicles can be more efficiently used during their lifetime, enabling a resource-efficient transition to low-carbon mobility. We continue to innovate and develop our service to increase access to shared mobility.

Reinvent

We have in-house R&D for vehicle development, working closely with our suppliers to reinvent vehicle design and minimise resource use. We have extended the lifespan of our scooters to five years, and improved battery lifespan thanks to smarter charging.

Repair

Maintenance and repairing is an essential part of extending our vehicles' lifespan. We work with employed and trained staff who have contributed to improving our retention rate with spare parts sourced in Europe.

Reuse

We reuse components and spare parts as much as possible. For instance, nearly all of our spare parts are reused to repair other vehicles or parking racks. Plastic and rubber are reused for tactile strips for our parking racks and corrals.

Repurpose

We refurbish our older vehicles and re-sell them to other companies to extend their lifespan. We also work with partners to give batteries a second life for energy storage.

Recycle

When no repurposing or reuse within Voi’s value chain is possible, materials are recycled with support from our recycling partners. All our waste is recycled through our local recycling partners, and we work towards a 0% landfill rate.

Our climate and social responsibility are not limited to us

We work with suppliers and partners who prioritise responsible practices.

Our Code of Conduct

Sidste nyt

1 / 3