Har du brug for hjælp?
Voi swirl

Vælg Land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Klimaneutral mobilitet

Voi er bygget op om idéen om, at byer skal leves i – uden larm og forurening.

Vi arbejder sammen med byer og lokalsamfund for at skabe en fremtid, hvor man kan benytte sig af flere forskellige former for klimaneutral delt transport, når man skal rundt i verden.

Vi hjælper byer med at nå deres klimamål

Vi støtter bæredygtige mobilitetsløsninger og hjælper byerne med at nedsætte deres transportrelaterede emissioner på to måder:
1. Bæredygtige transportløsninger. Vores service har været klimaneutral siden januar 2020, og vi arbejder hele tiden på at reducere reststoffer yderligere.
2. Promovering af bæredygtige alternativer og bilfrie løsninger. Ved at byde på inklusive og sikre alternativer, der er tilgængelige for alle, går vi i spidsen for omkoblingen fra biler til grønne, stabile og multimodale transportmuligheder.

Det er klimaneutralt at køre med Voi

Siden januar 2020 har Vois service været klimaneutralt i alle byer. Bæredygtighed har altid været målet her hos Voi. Det er del af vores DNA.

Vi er blevet klimaneutrale ved at fokusere på tre hovedpunkter:

1. Vi måler udslip

Vi har taget ansvar og været gennemskuelige fra starten af, og så var vi den første distributør af elektriske løbehjul, der fik lavet og publicerede en fuld livscyklusvurdering af vores service. Vurderingen blev foretaget uafhængigt af EY og kortlægger alle de emissioner, der stammer fra vores service. En god og grundig forståelse af, hvordan materialer, produktion og bortskaffelsesprocesser påvirker emissionerne hjælper os med at målrette vores indsats og få emissionerne endnu længere ned.

LÆS VOIS LIVSCYKLUSVURDERING HER (EY)

2. Vi reducerer drivhusgasudledninger

Vores klimahandlingsplan bygger på tre ting for at skære emissioner yderligere ned:

A. FORLÆNG KØRETØJERNES LEVETID

Produktionen er det stadie, der er allerdyrest for miljøet. Vi investerer i bedre løbehjul og træner lokale hold i, hvordan man reparerer dem, så hvert køretøj og hver reservedel holder så længe som muligt.

B. NULEMISSIONSDRIFT

Det reducerede driftudslippet med 95%, da vi byttede til batterier, der kan udskiftes. Brugte batterier kan nu byttes ud på stedet ved hjælp af ladcykler og elektriske varevogne. Vi prioriterer fornybare energikilder til produktionsdriften.

C. GENBRUG

Vi genbruger reservedele, og når et løbehjul tages ud af drift, så puster vi nyt liv i det takket være Voi Resell og Voi x You. Vi overvåger batterierne nøje, så de holder længst muligt og genbruger dem til energiopbevaring. Vi har sat os selv det mål, at vi ikke vil spilde noget som helst og have “zero waste” i 2022.

3. Vi kompenserer for det, vi ikke kan undgå

Udslip som vi ikke kan undgå eller reducere gennem vores normale drift endnu kompenserer vi for gennem vores partnerskab med EcoAct. EcoAct har været medforfatter til flere byers klimahandlingsplaner, bl.a. den i Paris, og er ekspert i klima og drivhusgasreduktion. Voi kompenserer ved at investere i VCS-bilkredit, der er knyttet til vindenergiprojekter.

LÆR MERE OM VORES SAMARBEJDE HER

Men hvordan erstatter vi biler?

Efterhånden som vores service modnes og bliver en mere og mere almindeligt anvendt del af vores mobilitetsbillede, bliver vi bedre i stand til at kunne prøve at erstatte bil- og taxiture. Vi arbejder tæt sammen med autoriteterne inden for offentlig transport og er fortalere for Mobility as a Service (Maas)-initiativet, som går ud på at finde og udbyde løsninger, der gør multimodalitet og bilalternativer attraktive. Fra 2019 til 2020 var der en 20% stigning i bilerstatning!

Vi håber, du vil være med til at kæmpe for bæredygtige byer ved at vælge bæredygtige alternativer til din bil, når du kan.

Vi forpligter os til FNs verdensmål

Det er ikke kun vores egne klima- og sociale ansvar, det handler om. Derfor vælger vi at arbejde med leverandører og partnere, som også vægter ansvarlige praksisser højt.

LÆS OM VORES ANSVARSKODEKS FOR LEVERANDØRER

BÆREDYGTIGHEDSNETVÆRK