En klimanøytral mobilitetsløsning

Our commitment towards the climate and environment is fundamental to the entire business.

Cities made for living, free from noise and pollution

For å støtte bærekraftige mobilitetsløsninger og hjelpe byene redusere transportrelaterte utslipp, fokuserer vi på to hovedmål:

1. Vi tilbyr en klimanøytral mobilitetstjeneste. 

Driften vår har vært klimanøytral siden januar 2020, og vi jobber kontinuerlig for å redusere gjenværende restutslipp.

2. Vi fremmer bærekraft og bidrar til å redusere antallet bilturer. 

Ved å skape et tilbud som er inkluderende, trygt og tilgjengelig for alle, jobber vi for å bevege samfunnet vekk fra overdreven bilbruk og mot grønne, bærekraftige og multimodale transportalternativ i stedet.

Vi har nådd klimanøytralitet ved å fokusere på tre hovedpunkter:

Ved å måle utslippene

Voi er den første sparkesykkel-operatøren til å gjennomføre og publisere en fullstendig livssyklusvurdering av tjenesten vår. Vurderingen ble utført uavhengig av EY, og kartlegger alle utslipp knyttet til driften av tjenesten vår. En dypere forståelse av utslipp knyttet til vår materialbruk og drift samt informasjon om levetiden for sparkesyklene våre, gjør at vi målrettet kan sette inn tiltak for å redusere disse utslippene.

Ved å redusere utslippene

Vår klimatiltaksplan fokuserer på utslippsreduserende tiltak knyttet til tre hovedområder.

Vi klimakompenserer for gjenværende restutslipp

Utslipp vi på nåværende tidspunkt ikke kan begrense eller eliminere i kjernevirksomheten vår blir klimakompensert for ved hjelp av vår samarbeidspartner EcoAct. EcoAct har vært medforfatter av blant annet Paris’ klimatiltaksplan. De er eksperter på klimanøytralitet, og hvilke klimatiltak som egner seg best for å oppnå dette. Gjennom EcoAct investerer vi i VCS bilkreditter knyttet til vindkraftprosjekter.

1 / 3

Ved å måle utslippene

Voi er den første sparkesykkel-operatøren til å gjennomføre og publisere en fullstendig livssyklusvurdering av tjenesten vår. Vurderingen ble utført uavhengig av EY, og kartlegger alle utslipp knyttet til driften av tjenesten vår. En dypere forståelse av utslipp knyttet til vår materialbruk og drift samt informasjon om levetiden for sparkesyklene våre, gjør at vi målrettet kan sette inn tiltak for å redusere disse utslippene.

Ved å redusere utslippene

Vår klimatiltaksplan fokuserer på utslippsreduserende tiltak knyttet til tre hovedområder.

Vi klimakompenserer for gjenværende restutslipp

Utslipp vi på nåværende tidspunkt ikke kan begrense eller eliminere i kjernevirksomheten vår blir klimakompensert for ved hjelp av vår samarbeidspartner EcoAct. EcoAct har vært medforfatter av blant annet Paris’ klimatiltaksplan. De er eksperter på klimanøytralitet, og hvilke klimatiltak som egner seg best for å oppnå dette. Gjennom EcoAct investerer vi i VCS bilkreditter knyttet til vindkraftprosjekter.

Men hvordan skal vi erstatte biler?

Etter hvert som tjenesten vår modnes og blir en større del av dagens transporttilbud, får vi muligheten til å erstatte flere og flere bil-og drosjeturer med bruk av Voi. Mellom 2019 og 2020 så vi allerede en 20% økning i utskiftsraten! Vi er forkjempere av Mobility as a Service (MaaS), og samarbeider tett med lokale transportmyndigheter og kollektivtransportselskap for å integrere og forbedre multimodal transport for å kunne tilby et attraktivt transportalternativ til bruk av biler. Velg mer bærekraftige måter å reise på du også, og bli med i kampen for mer levende og miljøvennlige byer.

Vi er forpliktet til FNs bærekraftsmål (SDGs)

Vårt klima - og samfunnsansvar begrenser seg ikke til oss. Derfor velger vi å samarbeide med leverandører og partnere som prioriterer samfunnsansvarlig drift.

Les mer

Reducing emissions

Our Environmental Action Plan sets reduction targets for each vehicle lifecycle stage. Transitioning to circular economy practices and renewable energy are our guiding principles. Key focus areas include extending vehicle lifecycle, improving repairs and reuse of spare parts, refurbishment and second life programs for batteries and vehicles. With regards to operations, our target is to transition to zero emission operations powered by renewable energy in all of our cities.

Les mer

Rethink

Shared vehicles can be more efficiently used during their lifetime, enabling a resource-efficient transition to low-carbon mobility. We continue to innovate and develop our service to increase access to shared mobility.

Reinvent

We have in-house R&D for vehicle development, working closely with our suppliers to reinvent vehicle design and minimise resource use. We have extended the lifespan of our scooters to five years, and improved battery lifespan thanks to smarter charging.

Repair

Maintenance and repairing is an essential part of extending our vehicles' lifespan. We work with employed and trained staff who have contributed to improving our retention rate with spare parts sourced in Europe.

Reuse

We reuse components and spare parts as much as possible. For instance, nearly all of our spare parts are reused to repair other vehicles or parking racks. Plastic and rubber are reused for tactile strips for our parking racks and corrals.

Repurpose

We refurbish our older vehicles and re-sell them to other companies to extend their lifespan. We also work with partners to give batteries a second life for energy storage.

Recycle

When no repurposing or reuse within Voi’s value chain is possible, materials are recycled with support from our recycling partners. All our waste is recycled through our local recycling partners, and we work towards a 0% landfill rate.

Our climate and social responsibility are not limited to us

We work with suppliers and partners who prioritise responsible practices.

Our Code of Conduct

Siste nytt

1 / 3