Need help?
Voi swirl

Choose Country

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Privacybeleid van Voi

1. Presentatie

In dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is vastgelegd op welke wijze Voi Technology AB, 559160-2999 Sveavägen 25, SE-111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Voi”, “Wij”, “Ons”), in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van haar klanten (“U”, “in iederen vorm”) verwerkt in het kader van het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst. In paragraaf 2.2 in dit Privacybeleid beschrijven wij ook onze verwerking van persoonsgegevens van voorbijgangers (die wel of niet onze klanten kunnen zijn) in het opnamegebied van een ontgrendelde scooter die is uitgerust met een camera-apparaat (“voorbijgangers“).

Alle vragen met betrekking tot dit Privacybeleid en de verwerking van Uw persoonsgegevens door Voi kunnen worden gericht aan [email protected] of aan de functionaris voor gegevensbescherming van Voi:

Voi Technology AB

Functionaris voor gegevensbescherming: Thomas Murphy, E-mail: [email protected].

Adres: Sveavägen 25 SE-111 34 Stockholm, Zweden

2. Verzameling, doel van de verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonlijke gegevens met betrekking tot U (Onze klanten)

Voi zal de persoonsgegevens verzamelen die U verstrekt bij het aanmaken van een account in de Voi App of die gegenereerd worden wanneer U de Voi App of de Diensten gebruikt.

Voi verwerkt Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het volgende:

a) Met het oog op de afsluiting, de uitvoering en het beheer van Onze contractuele relatie met U (met inbegrip van de verwerking van elke betaling) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatiegegevens;
 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • ID van het toestel;
 • Foto’s van steps die U uploadt in de Voi App; en

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is de uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover U (Artikel 6(1)(b) AVG).

b) Met het oog op de uitvoering van statistische analyses en gegevensanalyses voor de ontwikkeling van de Diensten in termen van functionaliteit, veiligheid en methodes, alsook voor de analyse van markten en klanten, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres;
 • Informatie over Uw toestel; en
 • Informatie over Uw gebruik van de Voi App en de Diensten
 • Enquête data, gebruikerservaringen en demografische gegevens in enquête vragen.

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is Ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te kunnen ontwikkelen en Onze kennis van markten en klanten te verdiepen (Artikel 6(1)(f) AVG). Voor bovengenoemde doeleinden zullen Wij Onze analyse uitvoeren op geanonimiseerde/geaggregeerde gegevens. De hierboven beschreven verwerking zal echter worden uitgevoerd in het kader van het proces van anonimisering en/of aggregatie van de gegevens.

c) Met het oog op het verzenden van reclameboodschappen met betrekking tot de Voi-diensten en de door derden geleverde diensten. Voi kan Uw persoonsgegevens verwerken voor reclamedoeleinden. Deze reclameboodschappen kunnen worden verzonden via e-mail, push-bericht of in de app geïntegreerde reclame. In verband met onze marketingcommunicatie kunnen Wij ook persoonsgegevens verwerken om een marketingcampagne te evalueren. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).

De rechtsgrond voor het verzenden van reclameboodschappen met betrekking tot Onze Diensten en het evalueren van marketingcampagnes is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f), AVG) om U te informeren over de Diensten en het resultaat van Onze marketingcampagnes te analyseren. Wij verwerken ook persoonsgegevens om U reclameboodschappen van derden te sturen op basis van Uw toestemming (Art. 6(1), alinea 1, punt (a) AVG), met dien verstande dat U deze toestemming te allen tijde kunt intrekken.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor Onze reclameacties, ofwel rechtstreeks via de reclameboodschap ofwel door Ons te schrijven op het volgende adres: [email protected].

d) Voor de segmentatie en analyse van positioneringsgegevens om gepersonaliseerde informatie te verstrekken op basis van Uw specifieke voorkeuren en gedragspatronen, verwerken Wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatiegegevens

De rechtsgrond voor de verwerking die Wij in dit kader uitvoeren met betrekking tot Uw persoonsgegevens, is de uitvoering van Onze contractuele verplichtingen tegenover U om Ons in staat te stellen de Diensten uit te voeren (Artikel 6(1)(b) AVG).

e) Om getrouwheidskredieten voor het dragen van een helm te verstrekken, zal Voi Uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een foto van U instuurt waarop U een helm draagt tijdens het besturen van een Voi-step. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • De selfies die U instuurt

De rechtsgrond voor de verwerking van Uw persoonsgegevens voor dit doel is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1)(f) AVG) om Onze gebruikers aan te moedigen een helm te dragen om de veiligheid tijdens het gebruik van de Voi-steps te verhogen.

f) Om de software te verbeteren waarmee Voi de geleverde selfies kan bekijken in overeenstemming met het hierboven beschreven doel (e), zal Voi de door U ingestuurde foto’s gebruiken om het vermogen van de software te trainen en te verbeteren om te reageren op helmen die in de foto’s verschijnen. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • De selfies die U instuurt

De rechtsgrond voor de verwerking van Uw persoonsgegevens voor dit doel is Ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1)(f) AVG) om Onze diensten voortdurend te kunnen verbeteren en ervoor te zorgen dat de dienst in verband met de helmselfies zo nauwkeurig mogelijk is.

g) Om U de mogelijkheid te geven om onze dichtstbijzijnde stepjes to vinden en om ons in staat te stellen om te bepalen of onze stepjes in BREACH zijn met onze gebruikersovereenkomst, verwerken wij de volgende persoonlijke data:

 • Locatie data tijdens het gebruiken van de Voi App (telefoon locatie)

De wettelijke grond om Uw persoonlijke data te verwerken is om u onze diensten te kunnen aanbieden in overeenstemming met onze gebruikersovereenkomst (Article 6(1)(f) AVG).

h) Voor het ontwikkelen en verbeteren van Onze technologie en een kunstmatige intelligentie software voor het detecteren van gebruik van Onze Diensten in strijd met de overeenkomst en het verbeteren van de verkeersveiligheid (inclusief functionaliteit voor het detecteren/voorkomen van ongelukken en stoep detectie), verwerken wij de volgende gegevens van ontgrendelde Voi Scooters die zijn uitgerust met camera-apparatuur:

 • Opgenomen beeldgegevens (zonder geluid); en
 • Locatiegegevens (locatie Voi scooter)

De rechtmatige basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is Ons rechtmatig belang om Onze technologie en kunstmatige intelligentie software te ontwikkelen en te verbeteren voor het detecteren van gebruik van Onze Diensten in strijd met de Overeenkomst en het verbeteren van de verkeersveiligheid (inclusief functionaliteit voor ongevallen detectie/-preventie en stoep/voedpas detectie) (artikel 6(1)(f), GDPR).

2.2 Persoonsgegevens met betrekking tot voorbijgangers

a) Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze technologie en kunstmatige intelligentie software voor het detecteren van gebruik van Onze Diensten in strijd met de Overeenkomst en het verbeteren van de verkeersveiligheid (inclusief functionaliteit voor het detecteren/voorkomen van ongevallen en stoep/voetpad detectie), verwerken wij de volgende gegevens over voorbijgangers in de buurt van ontgrendelde Voi-scooters die zijn uitgerust met een camera-apparaat:

 • Opgenomen beeldgegevens (zonder geluid); en
 • Locatiegegevens

De rechtmatige basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is Ons rechtmatig belang om Onze technologie/kunstmatige intelligentie software te ontwikkelen en te verbeteren voor het detecteren van gebruik in strijd met de Overeenkomst en het verbeteren van de verkeersveiligheid (inclusief functionaliteit voor ongevallen detectie/-preventie en stoep/voetpad detectie) (artikel 6(1)(f), GDPR).

2.3 Persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan de data onderwerpen

Naast het voorgaande kan Voi overgaan tot de verwerking van persoonsgegevens (alle hierboven bedoelde categorieën van persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan de data onderwerpen) om de wet, de regelgeving of een rechterlijke beslissing na te leven (in welk geval de rechtsgrond die van de naleving van een wettelijke verplichting is (Artikel 6(1)(c) AVG)) of om de rechten van Voi of van enige derde te beschermen, met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (in welk geval de rechtsgrond die van Ons rechtmatig belang is om de rechten van Voi of van enige derde te beschermen (Artikel 6(1)(f) AVG)).

Naast de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten kan Voi incidenteel persoonsgegevens van U verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als U deelneemt aan een wedstrijd georganiseerd door Voi. In dat geval ontvangt U afzonderlijk informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Verificatie van identiteit, leeftijd en identiteitsbewijs

Voorafgaand aan uw eerste gebruik van de diensten in sommige landen, kan u gevraagd worden om foto’s van uw rijbewijs/ander identiteitsbewijs in te dienen om: (i) Uw identiteit te verifiëren en te authenticeren, (ii) Uw leeftijd te verifiëren, en (iii) te verifiëren dat uw rijbewijs/andere identiteitsdocument geldig is. Met het oog op de verificatie en authenticatie van uw identiteit, kan u ook worden gevraagd om een selfie-foto van uw gezicht in te dienen.
Hiervoor gebruiken wij een geautomatiseerd proces om de gezichtsscan gegevens van de foto op het rijbewijs/ander identiteitsbewijs te vergelijken met de gezichtsscan gegevens van de selfie-foto die u hebt ingediend.De vergelijking wordt dan gebruikt door geautomatiseerde middelen om te bepalen of u wel of niet de persoon bent die op de foto van het rijbewijs/ander identiteitsdocument staat.

In sommige landen hoeft u uw identiteit niet te verifiëren door het indienen van een selfie
foto van uw gezicht. In dat geval zullen wij het hierboven beschreven geautomatiseerde proces niet gebruiken.

De rechtsgrondslag voor het verifiëren, authenticeren en vergelijken van uw identiteit door gezichts scanning is met uw toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR) en (Artikel 9(2)(a) GDPR), die u te allen tijde kunt intrekken. Uw toestemming wordt gevraagd in de Voi App voorafgaand aan elke gezichtsscan.

Verificatie van uw identiteit op andere wijze dan door dan gezichts scanning, vergelijking en verificatie van de geldigheid van uw rijbewijs/identiteitsbewijs en uw leeftijd is vereist voor het sluiten van de gebruikersovereenkomst. De rechtsgrondslag voor deze verificaties is
(Artikel 6(1) (b) GDPR).

4. Overdracht van persoonsgegevens

Voi kan evt persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Steden, overheidsinstellingen en OV. Wij delen persoonlijke data met deze instellingen ten behoeve van stedelijke inrichting, om inzicht te verwezelijken mbt mobiliteit, inclusief het contact opnemen met individuen om mee te doen met enquetes en om met OV te integreren. De data die hiervoor wordt verwerkt is inclusief:
  • Reisdata: reis id nummer, datum van reis, afstand en reisduur
  • Stepjes data:  stepje ID nummer, locatie van de step aan het begin, eind en tijdens de reis
  • Enquête data: gebruikerservaringen en demografishe enquêtevragen
 • Derde partij onderzoekers en samenwerkingsverbanden. Wij delen persoonlijke data met deze ontvangers om onze dienst verder te ontwikkelen en om inzicht in de mobiliteit te krijgen. Deze informatie omvat het volgende:
  • Reis data: reis id nummer, datum van reis, afstand en reisduur
  • Stepjes data: stepje ID nummer, locatie van de step aan het begin, eind en tijdens de reis
  • ‘Enquête data: gebruikerservaringen en demografishe enquêtevragen
 • IT-dienstverleners Deze overdrachten hebben tot doel Ons in staat te stellen U alle functionaliteiten van de Diensten te laten gebruiken. Deze dienstverleners verwerken Uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van door Ons en voor Onze rekening gemachtigde verwerkers. Wij verstrekken persoonsgegevens enkel in het kader van een wettelijk toegestane verwerking aan zorgvuldig geselecteerde en schriftelijk gemachtigde dienstverleners. Dienstverleners zullen enkel de persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van hun prestaties.
 • Marketingpartners Deze overdrachten hebben tot doel reclamecampagnes uit te voeren voor Voi met de steun van marketingpartners en hebben als rechtsgrond Ons gerechtvaardigd belang om reclamecampagnes te kunnen uitvoeren (Artikel 6(1)(f) AVG) of Uw toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG).
 • Groepsvennootschappen Deze overdrachten hebben tot doel Onze interne administratie mogelijk te maken en U Onze Diensten te laten gebruiken. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om Onze activiteiten te kunnen beheren en bijgevolg Onze Diensten uit te voeren (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Verzekeringsmaatschappijen Deze overdrachten hebben tot doel de schadeclaims te verwerken en Onze verzekeringspolissen te beheren. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om schadeclaims te kunnen verwerken en Onze verzekeringspolissen uniform te kunnen beheren (Artikel 6(1)(f) AVG). Daarnaast kunnen wij ook Uw persoonsgegevens verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen wanneer deze daarom vragen om een schadeclaim te verwerken. De rechtsgrond van een dergelijke communicatie is ook Ons gerechtvaardigd belang om verzekeringsmaatschappijen bij te staan bij het beheer van schadegevallen (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Rechtbanken en tegenpartijen in juridische zaken. Deze overdrachten hebben tot doel een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen . Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang om Onze rechten in rechte vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen (Artikel 6(1)(f) AVG).
 • Autoriteiten belast met de wetshandhaving, met name de politie Deze overdrachten hebben tot doel de wetshandhavingsautoriteiten en de politie bij te staan in het kader van hun onderzoeken, voor zover Wij daartoe verplicht zouden zijn. Hun rechtsgrond is de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Wij zouden onderworpen zijn (artikel 6(1)(c) AVG). Wij kunnen in bepaalde omstandigheden ook een rechtsgrond aantonen om de politie bij te staan bij haar onderzoek, zelfs indien We daartoe geen wettelijke verplichting zouden hebben. In dat geval kunnen Wij persoonsgegevens meedelen aan de politie op basis van Ons gerechtvaardigd belang om de politie bij te staan en op basis van het gerechtvaardigd belang van de politie (als derde) om de wet te doen naleven (Artikel 6.1(f) AVG).
 • Potentiële kopers en verkopers Deze overdrachten hebben tot doel informatie te delen met potentiële kopers en verkopers in het kader van een bedrijfsoperatie (zoals een fusie of overname) waaraan Voi zou deelnemen. Hun rechtsgrond is Ons gerechtvaardigd belang bij een overname of fusie (Artikel 6(1)(f) AVG).

In bepaalde gevallen zal Voi persoonsgegevens over u overdragen buiten de EU/EER, voornamelijk in geval van keuze van een dienstverlener die persoonsgegevens zal verwerken buiten de EU/EER. Deze overdracht zal pas plaatsvinden nadat er beschermingsmaatregelen zijn genomen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zoals de toetreding tot EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens en waar nodig door de implementatie van supplementaire veiligheidsmaatregelen.. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in geval van overdracht buiten de EER kunt U verkrijgen door u tot ons te richten.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens over U werden verzameld. In geval van bezwaar van Uw kant of intrekking van Uw toestemming, zal elke verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op Uw toestemming of op Ons gerechtvaardigd belang worden beëindigd, zonder dat dit echter de eerder uitgevoerde verwerking of de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens beïnvloedt. De persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren of beheren van een overeenkomst tussen U en Voi, worden verwerkt zolang U klant blijft van Voi en over een Voi-account beschikt. In geval van beëindiging van Uw account zullen Wij de persoonsgegevens van Uw account verwijderen, met uitzondering van de persoonsgegevens die Wij zouden moeten bewaren op grond van een wettelijke vereiste of om Onze wettelijke belangen te vrijwaren.

6. Marketing

Wij kunnen u marketingmaterialen sturen van Voi’s producten en diensten, evenals van producten en diensten die door derde partijen worden aangeboden. De marketing kan in de vorm van e-mail, push notificaties en in-app plaatsvinden. De doelstelling van de marketing is om u te informeren over onze diensten en relevante aanbiedingen van derde partijen. Wij kunnen ook evt persoonlijke data hierin verwerken om een marketing campagne te evalueren, met name e-mailadressen, die relevant zijn voor de marketing campagne partners

De rechtsgrondslag voor het verzenden van marketing met betrekking tot onze diensten en die van derden is Uw toestemming (Art 6 (1) 1 (a) AVG), die u te allen tijde kunt intrekken. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor de evaluatie van marketingcampagnes, is de relevante rechtsgrondslag (Article 6 (1)(f) (AVG)) ons rechtmatig belang om het resultaat van onze marketingcampagnes te analyseren

U kunt zich te allen tijden uitschrijven van onze marketingactiviteiten, dit kan direct in de marketingactiviteit of door ons te e-mailen via [email protected]

7. Rechten en contact

U beschikt over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens door Ons. U heeft de volgende rechten:

a) Recht op inzage U heeft het recht om van Ons bevestiging te krijgen van het feit dat Wij persoonsgegevens verwerken die op U betrekking hebben, met inbegrip van het recht van inzage van Uw persoonsgegevens en op het ontvangen van een elektronische kopie van Uw persoonsgegevens.

b) Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en Wij niet over een gerechtvaardigd en dwingend belang beschikken, kunt U vragen om Uw persoonsgegevens te wissen. Dit is echter niet van toepassing indien Wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van deze persoonsgegevens vereist of indien er een andere legitieme reden is om over te gaan tot de verwerking van Uw persoonsgegevens.

c) Recht op rectificatie U heeft het recht om de bijwerking of rectificatie te vragen van persoonsgegevens over U die onjuist of onvolledig zijn.

d) Recht op intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking van Uw persoonsgegevens gebaseerd is op Uw toestemming, heeft U het recht om Uw toestemming te allen tijde in te trekken.

e) Recht op bezwaar Wanneer de rechtsgrond die door Voi wordt ingeroepen om de verwerking te rechtvaardigen, haar gerechtvaardigd belang is (Artikel 6(1)(f) AVG), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. In dat geval kunnen wij niettemin gerechtigd zijn om de verwerking van Uw persoonsgegevens voort te zetten indien Wij aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn om deze verwerking voort te zetten. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor prospectiedoeleinden en tegen telefonische klantenwerving voor prospectiedoeleinden door U gratis in te schrijven op de volgende website: www.bloctel.gouv.fr.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens Indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming (Artikel 6(1)(a) AVG) of op een overeenkomst (Artikel 6(1)(b) AVG) en indien de persoonsgegevens rechtstreeks van U werden bekomen, zal U de overdraagbaarheid van de gegevens kunnen vragen en in dat geval heeft U het recht om de persoonsgegevens over U te verkrijgen in een algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

g) Recht op beperking van de verwerking De verwerking kan worden beperkt wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, of wanneer Wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar deze nog nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

h) Richtlijnen bij overlijden U heeft het recht om algemene of bijzondere richtlijnen vast te leggen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van Uw persoonsgegevens na Uw overlijden.

Gebruik hier ons webportaal als u uw hierboven onder (a) – (b) genoemde rechten wilt uitoefenen

Als U contact met Ons wilt opnemen om Uw hierboven vermelde rechten geheel of gedeeltelijk uit te oefenen onder (c) -(g), gebruik dan onderstaande contactgegevens. Voi beantwoordt Uw verzoeken doorgaans binnen een maand:

 • E-mail: [email protected], of
 • Post: Voi Technology AB, Sveavägen 25111 34 Stockholm, Zweden

8. Recht om klacht in te dienen

Indien U klachten heeft over de verwerking van Uw persoonsgegevens, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit van Uw land.

 • Neem in België contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Veiligheid

De technologie die Voi gebruikt, evenals dit Privacybeleid, is bedoeld om Uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. We kunnen deze maatregelen updaten zodra er nieuwe technologie beschikbaar is.

10. Gedeelde controllers

Voi biedt zijn diensten aan via dochterondernemingen in elk lokale jurisictie die opereert in samenwerking met Voi Technology AB. Dit is een lijst van die dochterondernemingen en de locatie waar u zich bevindt, zal bepalen met welke van deze ondernemingen u te maken krijgt. U kunt elke van deze ondernemingen bereiken via [email protected].

Country Voi Entity User Agreement
Austria Voi Technology GmbH Link
Belgium Voi Technology Belgium BV Link (French), Link (Dutch)
Denmark Voi Denmark ApS Link
Finland Voi Technology Finland AB Link
France Voi Technology SASU Link
Germany Voi Technology Germany GmbH Link
Ireland Voi Technology AB (sole controller) Link
Italy Voi Technology Italia S.r.l Link
Norway Voi Technology Norway AS Link
Switzerland Voi Technology Switzerland AG Link (German), Link (French), Link (Italian)
Spain Voi Technology S.L. Link
United Kingdom Voi Technology UK Limited Link

 

Voi Technology AB en de betreffende locale entiteit zullen samen bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt, wat inhoudt dat zowel Voi Technology AB als de betreffende locale intiteit gezamenlijke CONTROLLERS zijn mbt tot Uw persoonlijke data (Article 26 AVG)

Voi Technology AB heeft de verantwoordelijkheid en de capaciteit om te voorzien van diensten die verband houden met Uw gebruik van onze steps, inclusief maar niet beperkt tot;

 • Gebruikers support diensten
 • Marketing
 • Betalingen en kortingen
 • Applicatie software management en server management

De relevante plaatselijke entiteit beheert de plaatselijke operationele diensten van onze steps in Uw land en is daarmee onderdeel van de gebruikersafspraak met u en de Algmene Voorwaarden (zie boven).

Om u van de relevante diensten te voorzien en om onze diensten te ontwikkelen zal Uw persoonlijke data tussen Voi Technology AB en de betreffende plaatselijke legale entiteit worden gedeeld. Onze rechtmatige grondslag voor de interne overdracht van Uw persoonsgegevens tussen de bedrijven is ons rechtmatig belang om onze diensten te beheren, te ontwikkelen en de uitvoering ervan te vergemakkelijken (Artikel 6(1) AVG).

U heeft het recht om Uw rechten onder sectie 7 hierboven uit te oefenen tegen zowel Voi Technology AB als de relevante lokale entiteit (u vindt onze e-mail contactgegevens in dezelfde sectie).

Omdat beide bedrijven een verplichting hebben Uw persoonlijke data to verwerken in overeenstemming met het privacybeleid, zult u geen afzonderlijk privacybeleid ontvangen van Uw plaatselijke wettelijke entiteit.

11. Wijzigingen van het Privacybeleid

Voi kan dit Privacybeleid wijzigen door een nieuwe versie van dit Privacybeleid te publiceren op de Website en in de Voi App. In geval van wijzigingen die verband houden met veranderingen in Onze verwerkingsactiviteiten, zullen Wij U hiervan op de hoogte brengen door middel van een e-mail met informatie over deze wijziging en zullen Wij alle andere maatregelen nemen die nodig zijn krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.