Trenger du hjelp?
Voi swirl

Velg Land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Privacy Policy

1. Generelt

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen»), sammen med brukeravtalen og vilkår for bruk av Vois tjenesterBrukeravtalen») som er tilgjengelig på Vois nettsider www.voi.com, beskriver hvordan Voi Technology AB, org. nr. 559160-2999 (“Voi“, “vi“, “vår“), som er behandlingsansvarlig av kundens (“Du” i enhver form) personopplysninger når du bruker våre tjenester, som definert i avtalen. I avsnitt 2.2 i denne personvernerklæringen beskriver vi også hvordan vi behandler forbipasserendes (som kan være, eller ikke være, våre kunder) personopplysninger i opptaksområdet til en ulåst elsparkesykkel utstyrt med en kameraenhet (“forbipasserende“).

Hvis ikke det er beskrevet i denne personvernerklæringen, er definisjonene de samme i brukeravtalen som i dette dokumentet. Spørsmål vedrørende Personvernerklæringen og Vois behandling av dine personopplysninger kan sendes til [email protected] eller til Vois personvernombud:

Voi Technology AB

v/ Personvernombud Thomas Murphy,

E-post: [email protected]

Besøksadresse: Sveavägen 25, 111 34 Stockholm, Sverige

Denne personvernerklæringens intensjon er å sikre at du får den informasjonen du har krav på om dine personopplysninger og vår behandling av disse etter gjeldende lovgivning. Dokumentet forklarer hvordan vi henter inn, bruker og deler personopplysningene i forbindelse med våre forretninger og aktiviteter.

2. Innhenting, formål og bruk av personopplysninger

2.1 Personopplysninger knyttet til Deg (Våre kunder)

Voi vil innhente personopplysninger som du sender inn når du oppretter en konto i Vois applikasjon eller som genereres når du bruker Vois applikasjon eller våre tjenester.

Voi behandler dine personopplysninger i samsvar med det følgende:

a) for å inngå, oppfylle og administrere kontraktsforholdet vårt med deg (inkludert håndtering av betaling) behandler vi følgende personopplysninger:

 • Posisjonsdata (delt posisjon fra din mobiltelefon og våre elsparkesykler).
 • Kontaktinformasjon (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer).
 • Betalingsinformasjon (som debit- og kreditkort, betalingshistorikk, fakturaer).
 • Enhets-ID av din mobiltelefon.
 • Bilder av elsparkesykler som du laster opp i vår applikasjon.

Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er oppfyllelse av avtalen som den registrerte er part i, jfr artikkel 6 (1) (b) GDPR.

b) for å lage statistikk og analysere data for å utvikle tjenestene vedrørende funksjonalitet, sikkerhet og operasjon, samt analysere markeder og kunder, behandler vi følgende personopplysninger:

 • IP-adresse.
 • Informasjon om enheten din, som merke, modell og operativsystem.
 • Informasjon om din bruk av Vois applikasjon og tjenester, for eksempel dato, tid og lengde på din bruk.
 • Data og informasjon fra tilbakemeldinger og brukerundersøkelser du deltar på, herunder oppgitt demografisk informasjon.
 • Posisjonsdata (delt posisjon i bildeformat hvis du bruker kjøretøy med opptaksenhet).
 • Gyroskopdata fra enheten din (roterende hastighet fra enheten din) – bare hvis du har aktivert core motion på enheten din.
 • Akselerometerdata fra enheten din (posisjoneringsdata og hastighetsdata fra enheten din) – bare hvis du har aktivert core motion på enheten din.

Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger for dette formålet er våre berettigede interesser i å kunne utvikle tjenesten og øke vår forståelse av markedene og kundene, jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR.

For formålene som er beskrevet ovenfor, vil vi utføre vår analyse av anonymiserte data/aggregerte data. Behandlingen som beskrives ovenfor, vil imidlertid foregå i forbindelse med prosessen for å anonymisere og/eller samle dataene.

c) Med formål om å sende markedsføringsmateriale vil vi også kunne behandle personopplysninger inkludert:

 • Kontaktinformasjon (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer).

Vårt rettslige grunnlag for å sende deg markedsføringsmateriale er vår berettigede interesse (artikkel 6 (1) (f) GDPR) og (artikkel 6 (1) (a) GDPR) hvor vi sender markedsføringsmateriale fra tredjepartsleverandører som beskrevet videre i kapittel 6. Du kan alltid velge bort våre markedsføringstiltak, enten ved å å trykke på linken for avslutte i e-poster fra oss eller ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt i kapittel 1.

d) for å segmentere og analysere posisjonsdata for å gi tilpasset informasjon basert på dine spesifikke preferanser og atferdsmønstre, behandler vi følgende personopplysninger:

 • Posisjonsdata

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er å oppfylle våre kontraktsforpliktelser med deg, det vil si for at vi skal kunne levere tjenestene (jfr artikkel 6 (1) (b) GDPR).

e) Med formål om utstedelse av lojalitetskreditt ved bruk av hjelm vil Voi behandle dine personopplysninger når du sender inn et bilde av deg selv med hjelm ved bruk av Vois elsparkesykler eller kjøretøy. Personopplysningene som vil behandles for dette formålet er:

 • Selfier som du sender inn

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er vår berettigede interesse (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR) i å oppfordre våre brukere til å bruke hjelm, for å øke sikkerheten ved bruk av Vois elsparkesykler eller kjøretøy.

f) Med formål om å forbedre programvaren som gjør Voi i stand til å vurdere selfier som er innsendt i samsvar med formål e) ovenfor, vil Voi bruke bildene som du sender inn, for å trene og forbedre programvarens evne til å reagere på hjelmer som vises i bildene. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formål er:

 • Selfier som du sender inn

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger med dette formålet er vår berettigede interesse (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR) i å være i stand til å gjennomgående forbedre våre tjenester, og for å sørge for at tjenesten vedrørende selfie med hjelm øker sikkerheten for våre brukere.

f) Med mål om å forbedre tjenesten som analyserer bildene av brukerne med hjelm som beskrevet i bokstav e), vil vi trene og utvikle vår software slik at den i størst mulig grad reagerer korrekt på de innsendte selfiene. De personlige dataene som blir behandlet for dette er:

 • Selfier som du sender inn.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger med dette formålet er vår berettigede interesse (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR) i å være i stand til å gjennomgående forbedre våre tjenester, og for å sørge for at tjenesten vedrørende selfie med hjelm blir utøvd så korrekt som mulig. Du er ikke forpliktet til å dele disse personlige dataene med oss, men om du velger å ikke gjøre det kan du heller ikke bruke denne tjenesten.

g) Med mål om å sikre at våre elsparkesykler er mest mulig tilgjengelig for våre brukere og for å gjøre oss i stand til å oppdage bruk av våre scootere i strid med Brukeravtalen behandler vi følgende data:

 • Lokasjonsdata når du har Vois applikasjon åpen (posisjonsdata fra telefon).

Det rettslige grunnlaget for å behandle disse dataene er vår berettigede interesse (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR) i å være i stand til å gjennomgående forbedre våre tjenester og for å sikre bruk av våre tjenester i samsvar med Brukeravtalen.

h) Med mål om å gjøre oss i stand til å oppdage bruk av våre scootere i strid med Brukeravtalen behandler vi følgende data:

 • Vektdata når du bruker tjenesten

Det rettslige grunnlaget for å behandle disse dataene er vår berettigede interesse (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR) for å sikre bruk av våre tjenester foregår på en trygg måte og i samsvar med Brukeravtalen angående forbudet mot å ta med en annen person på Våre Kjøretøy.

i) Med formål om å utvikle og forbedre teknologien Vår samt maskinlæringsprogramvare for å oppdage bruk av Våre tjenester som bryter med Vår brukeravtale, og for å forbedre trafikksikkerheten (inkludert teknologi for å oppdage/forebygge ulykker og kjenne igjen fortau), behandler vi følgende data fra ulåste Voi-elsparkesykler som er utstyrt med kameraenheter:

 • Innspilte bildedata (uten lyd); og
 • Plasseringsdata (Voi-elsparkesykkelens plassering)

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene for dette formålet er vår legitime interesse i å utvikle og forbedre vår teknologi
samt maskinlæringsprogramvare for å oppdage bruk av Våre tjenester som bryter med Vår brukeravtale, og for å forbedre trafikksikkerheten (inkludert funksjonalitet for å oppdage/forebygge ulykker og kjenne igjen fortau (artikkel 6(1)(f), GDPR).

2.2 Personopplysninger knyttet til forbipasserende

a) Med formål om å utvikle og forbedre teknologien Vår samt maskinlæringsprogramvare for å oppdage bruk av Våre tjenester som bryter med Vår brukeravtale, og for å forbedre trafikksikkerheten (inkludert teknologi for å oppdage/forebygge ulykker og kjenne igjen fortau), behandler vi følgende data fra ulåste Voi-elsparkesykler som er utstyrt med kameraenheter:

 • Innspilte bildedata (uten lyd); og
 • Plasseringsdata (Voi-elsparkesykkelens plassering)

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse personopplysningene for dette formålet er vår legitime interesse i å utvikle og forbedre vår teknologi
samt maskinlæringsprogramvare for å oppdage bruk av Våre tjenester som bryter med Vår brukeravtale, og for å forbedre trafikksikkerheten (inkludert funksjonalitet for å oppdage/forebygge ulykker og kjenne igjen fortau (artikkel 6(1)(f), GDPR).

2.3 Personopplysninger knyttet til alle kategorier av registrerte

I tillegg til ovenstående kan Voi behandle personopplysninger (alle kategorier av personopplysninger og registrerte som beskrevet ovenfor) for å overholde lover og forskrifter eller rettskjennelser (i så fall er det rettslige grunnlaget en rettslig forpliktelse (jfr artikkel 6 (1) (c) GDPR)) eller for å beskytte Vois eller tredjeparters rettigheter, for eksempel å forsvare, utøve eller etablere rettslige krav (i så fall det rettslige grunnlaget er vår legitime interesse i å beskytte Voi eller tredjeparters rettigheter (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR)).

3. Verifikasjon av identitet

I noen av landene der vi tilbyr tjenestene våre, kan Du før du bruker Tjenestene våre for første gangen bli bedt om å sende inn et bilde av førerkortet Ditt (eller annet identitetsdokument). Dette slik at vi kan: (i) bekrefte og autentisere identiteten Din, (ii) bekrefte alderen Din og (iii) bekrefte at identitetsdokumentet Ditt er gyldig. For å bekrefte og autentisere identiteten Din, kan du også bli bedt om å sende inn et bilde av ansiktet Ditt. For dette formålet vil vi bruke en automatisert prosess for å sammenligne ansiktsskanningsdataene hentet fra bildet i Ditt identitetsdokument med ansiktsskanningsdataene hentet fra ansiktsbildet sendt inn av Deg. Sammenligningen brukes så på en automatisert måte for å fastslå om Du er personen avbildet på identitetsdokumentet.

I noen land trenger Du ikke å autentisere identiteten Din ved å sende inn et bilde av ansiktet ditt. I disse tilfellene vil vi ikke bruke den automatiserte prosessen beskrevet ovenfor.

Det juridiske grunnlaget for å bekrefte og autentisere Din identitet gjennom ansiktsskanning og sammenligning er Ditt samtykke (artikkel 6(1)(a) GDPR) og (artikkel 9(2)(a) GDPR), som Du har rett til å trekke tilbake når Du måtte ønske. Samtykket ditt samles inn i Voi-appen før noen ansiktsskanning finner sted. Bekreftelse av Din identitet ved hjelp av andre måter enn ansiktsskanning og sammenligning, samt verifikasjon av gyldigheten av Ditt identitetsdokument og Din alder er påkrevd for å inngå brukeravtalen, det juridiske grunnlaget for disse verifikasjonene er derfor (artikkel 6(1) (b) GDPR).

4. Overføring av personopplysninger

Voi kan overføre personopplysninger til følgende kategorier av mottakere:

 • Kommuner, offentlig adminsitrasjon, departement. Vi deler personlig data med disse mottakerne med det formål å bistå offentlige myndigheter i deres arbeid med planlegging, tilrettelegging, regulering, kartlegging, spørreundersøkelser, mv. Dataen som blir for disse formålene er:
  • Bruksdata: ID-nummer for turer, datum for turer, distanse og tidsbruk.
  • Data om elsparkesykkelen: ID-nummer for elsparkesykkelen, lokasjon ved start og slutt og passeringspunkter på turen.
  • Spørreundersøkelser: Respons og svar fra brukere om våre tjenester og bruken av dem.
 • Tredjeparts forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere. Vi deler personlig data med disse mottakerne med det formål å bistå i deres datagrunnlag for å forstå mobilitet, transport og bruksmønstre. Dataen som blir for disse formålene er:
  • Bruksdata: Identifikasjon av enkeltturer, distanse, tidsbruk.
  • Data om elsparkesykkelen: Lokasjon ved start og slutt og passeringspunkter på turen.
  • Spørreundersøkelser: Respons og svar fra brukere om våre tjenester og bruken av dem.
  • Posisjonsdata (posisjonsdata fra enheten Din og våre elsparkesykler).
  • Gyroskopdata fra enheten din (roterende hastighet fra enheten din).
  • Akselerometerdata fra enheten din (posisjoneringsdata og hastighetsdata fra enheten din).
 • Leverandører av IT-tjenester. Formålet med disse overføringene er å kunne tilby deg alle tjenestens funksjoner. Slike tjenesteytere behandler dine personopplysninger i egenskap av å være databehandlere på våre vegne. Vi gir bare personopplysninger innenfor rammene av en berettiget behandling, til tjenesteleverandører som har blitt nøye utvalgt og hvor det foreligger en skriftlig avtale. Tjenesteleverandørene vil kun motta personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver.
 • Markedsføringspartnere. Formålet med disse overføringene er at Voi skal kunne utføre markedsføringskampanjer med bistand fra markedsføringspartnere, og det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å kunne gjennomføre markedsføringskampanjer (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Konsernselskaper. Formålet med disse overføringene er intern administrasjon og for å levere tjenestene våre til deg. Det rettslige grunnlaget er vår legitime interesse i å kunne administrere vår virksomhet og derved tilby våre tjenester (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Forsikringsselskaper. Formålet med disse overføringene er å håndtere forsikringskrav og administrere våre forsikringspoliser. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å håndtere forsikringskrav og administrere våre forsikringspoliser fortløpende (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR). Videre vil vi også kunne overføre dine personopplysninger til forsikringsselskaper, når det kreves av forsikringsselskapene for å behandle et forsikringskrav. Det rettslige grunnlaget for slik overføring er vår berettigede interesse i å bistå forsikringsselskaper med håndtering av krav (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Domstoler og motparter for juridiske formål. Formålet med disse overføringene er å forsvare, utøve og etablere rettslige krav. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse av å forsvare, utøve og etablere rettslige krav (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Tilsyns- og kontrollorganer, inkludert politiet. Formålet med disse overføringene er å bistå tilsyns- og kontrollorganer herunder politiet i den utstrekning Vi er forpliktet til å gjøre det. Det rettslige grunnlaget er å overholde rettslige forpliktelser (jfr artikkel 6 (1) (c) GDPR). Vi vil også under visse forutsetninger kunne ha en berettiget interesse i å bistå politietterforskning selv om vi ikke har et rettslig grunnlag for å gjøre det. I disse tilfellene kan vi overføre personopplysninger til politiet på bakgrunn av vår berettigede interesse i å bistå politiet, og også politiets (i kapasitet av å være en tredjepart) berettigede interesse i rettshåndhevelse (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).
 • Potensielle kjøpere og selgere. Formålet for disse overføringene er å dele informasjon med potensielle kjøpere og selgere i en forretningstransaksjon (f. eks en fusjon eller oppkjøp) som involverer Voi. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å gjennomføre oppkjøp eller fusjon (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR).

I noen tilfelle vil Voi kunne overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS, det vil si ved utpeking av tjenesteytere som vil kunne behandle personopplysninger utenfor EU/EØS. Dette vil bare skje etter at Voi har iverksatt adekvate beskyttelsestiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel ved inngåelse av EUs standardkontraktsklausuler for overføring av personopplysninger og, hvis nødvendig, ved implementering av supplerende sikkerhetstiltak. Du kan få mer informasjon om beskyttelsen av personopplysningene når de overføres utenfor EU/EØS ved å kontakte oss.

5. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som dine personopplysninger ble innhentet for, men hvis personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke eller vår legitime interesse, vil din tilbaketrekking av samtykket eller protester mot behandlingen kunne stoppe behandlingen, uten å påvirke behandlinger som skjedde før dette og uten å påvirke noen rettslige forpliktelser til å behandle personopplysninger. Personopplysningene som behandles for å inngå, utføre eller administrere en avtale mellom deg og Voi, behandles så lenge du er en kunde av Voi og har eni konto hos Voi. Hvis kontoen din avsluttes, vil vi slette personopplysningene fra kontoen din, med unntak av personopplysninger som må lagres av oss på grunn av rettslige krav eller for å ivareta våre rettslige interesser.

6. Markedsarbeid

Vi kan sende deg markesføringsinformasjon knyttet til våre tjenester og produkter samt produkter og tjenester fra våre tredjepartsleverandører. Markedsinformasjonen kan bli sendt via e-post, notifikasjoner i applikasjonen og som informasjon i applikasjonen. Målet med denne markedsinformasjonen er å informere deg om våre tjenester og produkter og relevant informasjon fra tredjepartsleverandører. Vi kan også behandle persondata med mål om å evaluere en markedskampanje som kan inkludere at vi vil gi personlige data, primært e-postadresser, til et relevant markedsføringsselskap.

Det rettslige grunnlaget for å sende denne nevnte markedsinformasjonen er ditt samtykke (jfr artikkel 6 (1) første kulepunkt (a), GDPR) som du kan avslutte på ethvert tidspunkt. Når vi behandler persondata for å evaluere en markedsføringskampanje er det rettslige grunnlaget vår berettigede interesser (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR) i å analysere resultatene av en slik kampanje.

Du kan avslutte dette samtykket direkte i linker i materiellet, eller ved å kontakte oss på [email protected].

7. Rettigheter og kontakt

Du har visse rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Dine rettigheter er følgende:

a) Rett til innsyn. Du har rett til å motta bekreftelse fra oss om at vi behandler dine personopplysninger, herunder en rett til innsyn i dine personopplysninger samt motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger.

b) Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). Under visse omstendigheter, f. eks. hvis du har protestert mot behandlingen og vi ikke lenger har tilstrekkelig tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, kan du be om at dine personopplysninger blir slettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi har en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger eller andre legitime formål for å behandle dine personopplysninger

c) Rett til retting. Du har rett til å be om at uriktige eller utilstrekkelige personopplysninger om deg blir oppdatert eller korrigert.

d) Rett til å trekke tilbake samtykket. I den grad behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

e) Rett til å protestere. Når Voi bruker interesseavveiing (jfr artikkel 6 (1) (f) GDPR) som rettslig grunnlag for behandlingen, eller hvis behandlingen gjelder direkte markedsføring, har du rett til å protestere mot behandlingen. I slike tilfeller kan vi ha rett til å fortsette å behandle dine personopplysninger hvis vi kan demonstrere en tvingende berettiget grunn for å fortsette behandlingen.

f) Rett til begrensning. Under visse omstendigheter har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, slik at personopplysningene utelukkende kan lagres av Voi og ikke behandles for noen andre formål.

g) Rett til dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke (jfr artikkel 6 (1) (a) GDPR) eller en kontrakt (jfr artikkel 6 (1) (b) GDPR) og personopplysningene er innhentet direkte fra deg, har du rett til å be om dataportabilitet, og i så fall har du rett til å motta dine personopplysninger på et vanlig brukt maskinlesbart filformat.

Vennligst bruk vår nettportal her hvis du ønsker å utøve dine rettigheter nevnt ovenfor under (a) – (b).

Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter nevnt ovenfor under (c)- (g). (Voi vil normalt svare på din forespørsel innen en måned):

 • E-post: [email protected]
 • Post til: Voi Technology AB, Sveavägen 25, 111 34Stockholm, Sverige.

8. Klageadgang

Hvis du har innsigelser angående vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til den relevante datatilsynsmyndigheten i ditt land.

 • I Sverige, vennligst kontakt det svenske datatilsynet (sw. Integritetsskyddsmyndigheten)
 • I Danmark, vennligst kontakt det danske datatilsynet (da. Datatilsynet)
 • I Norge må du ta kontakt med det norske Datatilsynet.
 • I Finland, vennligst kontakt det finske datatilsynet (Fi. Tietosuojavaltuutettu)
 • Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer lokal zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen.
 • En España, sírvase ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos.
 • En France, veuillez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
 • Per l’Italia, si prega di contattare l’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana (It. Garante per la protezione dei dati personali)
 • In Switzerland :
  • veuillez Vous adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
  • wenden Sie sich bitte an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. (Dt. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter)
  • si prega di contattare l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. (Dt. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter)
 • In the United Kingdom, please contact the Information Commissioner’s Office (ICO).

9. Sikkerhet

Teknologien som brukes av Voi har, sammen med denne Personvernerklæringen, som mål å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk ved å bruke adekvate tekniske, fysiske og organisatoriske instrumenter for å redusere risikoen. For eksempel, blant andre instrumenter, vil vi lagre dine personlige data på på våre sikre servere. Vi kan oppdatere våre sikkerhetstiltak etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig.

10. Felles behandlingsansvarlige

Vi sikrer at våre tjenester leveres i tråd med gjeldende lovgivning der datterselskapene av Voi Technology AB opererer. Under følger en liste over datterselskapene og din lokasjon vil avgjøre hvilke av datterselskapene som er rett adressat for din henvendelse. Du kan for alle kontakte oss på [email protected].

Land Vois datterselskap Brukeravtale
Austria Voi Technology GmbH Link
Belgium Voi Technology Belgium BV Link (French), Link (Dutch)
Denmark Voi Denmark ApS Link
Finland Voi Technology Finland AB Link
France Voi Technology SASU Link
Germany Voi Technology Germany GmbH Link
Ireland Voi Technology AB (sole controller) Link
Italy Voi Technology Italia S.r.l Link
Norway Voi Technology Norway AS Link
Switzerland Voi Technology Switzerland AG Link (German), Link (French), Link (Italian)
Spain Voi Technology S.L. Link
United Kingdom Voi Technology UK Limited Link

 

Voi Technology AB og det aktuelle lokale datterselskapet vil jobbe sammen om hvordan din persondata behandles. Dette betyr at Voi Technology AB og datterselskapet er felles behandlingsansvarlige vedørerende dine persondata (jfr artikkel 26 (GDPR)).

Voi Technology AB har ansvar og kapasitet til å sikre deg tjenester i forbindelse med din bruk av våre produkter og tjenester som inkluderer, men ikke begrenser seg til

 • Brukersupport.
 • Markedsføring.
 • Betalingsløsnigner og rabattordninger.
 • Applikasjon og softwareoppdateringer.
 • Lagring på server.

Det aktuelle datterselskapet håndterer hele den lokale operasjonen med våre elsparkesykler og er ansvarlig for denne Personvernerklæringen og Brukeravtalen med deg, som beskrevet over.

Med det formål og sikre deg tjenestene og produktene som beskrevet over, og for å forbedre disse, vil din persondata bli overført fra det lokale datterselskapet til Voi Technology AB. Det rettslige grunnlaget for å dele denne informasjonen mellom selskapene er vår berettigede interesse i å utvikle våre tjenester og produkter (jfr artikkel 6 (1) (f), GDPR).

Du har rett til å utøve dine rettigheter som nevnt i kapittel 7 mot både Voi Technology AB og datterselskapet.

Siden begge selskapene har en forpliktelse i å behandle dine persondata i tråd med denne Personvernerklæringen, vil du ikke motta en separat Personvernerklæring fra det lokale datterselskapet.

11. Endringer i Personvernerklæringen

Voi kan endre denne Personvernerklæringen ved å publisere en ny versjon av denne Personvernerklæringen på nettsiden og i Vois applikasjon. Dersom endringer skyldes endringer i våre behandlingsoperasjoner, vil vi varsle deg ved å sende deg en e-post med informasjon om endringen, og før øvrig sette i gang tiltak som er påkrevd etter gjeldende personvernlovgivning.