Trenger du hjelp?
Voi swirl

Velg Land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Voi 2020
Vårt sikkerhetsløfte

Vi lover å ha de tryggeste trafikantene i gatene.

Vi tror på kraften av å utdanne brukerene våre gjennom alle tilgjengelige kanaler. Derfor lanserte vi verdens første trafikkskole for elsparkesykler - RideLikeVoila- sertifisert av NTF og VIAS. Trafikkskolen vår inneholder et omfattende sett med spørsmål om trafikkregler, skilt, parkering og generell elsparkesykkel-kunnskap, og den har vært et viktig ledd i sikkerhetsopplæringen av over en halv million brukere det siste året. Vi vil fortsette å fremme vår sikkerhetsagenda til alle aktive brukere, gjennom appen vår og ved fysiske sikkerhetsarrangement over hele Europa. Til dags dato har vi arrangert nærmere 100 slike i byene vi er aktive i. Selv om vi mener at belønning av god oppførsel er en mer effektiv metode, er vi forberedt på å ta korrigerende tiltak overfor brukere som ikke kjører trygt.

TIL TRAFIKKSKOLEN

Vi lover å ha den tryggeste kjøretøyflåten på gatene.

Selvom vi kun er to år gamle og i oppstarten, er vi en oppstartsbedrift med kjøretøy i gatene hver eneste dag. Det betyr at vi har et ansvar for å plassere ut elsparkesykler som er trygge, og som vedlikeholdes jevnlig i henhold til de høyeste av standarder. Alle våre modeller er sertifisert av tyske standarder - kjent som de høyeste standardene på det globale markedet. Vi skal nå lansere vårt mest sikre kjøretøy noensinne - Voiager 4 - med blinklys, større hjul, AI-teknologi som oppdager behov for vedlikehold og service, og en miljø-sensor som måler støy og luftkvaliteten i bysentrum. Utover dette lanserer vi også Europas første selvrensende styrer i løpet av høsten, i et forsøk på å forhindre spredning av Covid-19.

Vi lover å fortsette bruken av teknologi i søken etter innovative måter å øke trafikksikkerheten på.

Alle Vois elsparkesykler har makshastighet i henhold til lokale forskrifter (f.eks 20 km/t i Norge). Gjennom geofencing-teknologi har vi bedret sikkerheten ved å implementere soner med langsom hastighet i utvalgte fotgjenger-områder, ved at elsparkesyklene automatisk bremser ned til gangtempo. Den samme teknologien brukes til å implementere parkering forbudt soner, samt soner som er ekstra bra å parkere i. I sistnevnte soner belønnes brukeren for å parkere. Med vår egenutviklede GPS-teknologi, som gjør at elsparkesyklene kan lokaliseres med en meters nøyaktighet, vil vi kunne bruke geofencing ytterligere for å redusere risikoen for ulykker, hærverk og rot i særlig utsatte områder, som i bargater og ved vannfronter. Vi kommer også til å introdusere sikkerhetsfremmede funksjoner som "hjelm-selfies" og nybegynner-modus på elsparkesyklene våre.

Vi lover å være transparente og samarbeide med utdannings - og forskningsinstitusjoner.

Nøkkelen til å øke trafikksikkerheten er å sørge for at alle interessenter har tilgang til relevante og nøyaktige data. Voi forplikter seg til å dele all relevant informasjon med den akademiske verden, forskningsinstitusjoner og myndigheter som tar sikte på en helhetlig tilnærming til mikromobilitets-sikkerhet. Vi vil også gå inn for forbedret praksis for rapportering av ulykker knyttet til mikromobilitet, ettersom få markeder kan gi oss pålitelige data på nåværende tidspunkt. Videre vil Voi publisere en kvartalsrapport om trafikksikkerhet, inkludert ny forskning, hvitbøker og bransjeoppdateringer. Følg med.

Vi lover å fortsette samarbeidet med lokale myndigheter og politi i alle byene Voi har drift.

Skulle vi bli gjort oppmerksomme på en ulykke der en Voi elsparkesykkel har vært involvert, har vi en klar og grundig prosess på plass for å finne ut hva som forårsaket dette, og hvordan vi som operatør kan forhindre at det skjer igjen. Vi vil fortsette å bistå lokale myndigheter i etterforskning ved behov, for eksempel gjennom deling av data. Vi er forberedt på å iverksette korrigerende tiltak overfor brukere som kjører utrygt, som blokkering av kontoer.

Vi lover å fortsette kampanjen for å stoppe bruk av elsparkesykkel i påvirket tilstand.

Vi tolererer ikke under noen omstendigheter bruk av elsparkesykler i påvirket tilstand. I løpet av de kommende ukene vil vi lansere tester for å forhindre fyllekjøring, og reaksjonstidstester på nattestid for å oppfordre våre brukere til å velge en annen form for transport om de er i påvirket tilstand.

Vi lover å samarbeide med sårbare grupper.

Vi er, og vil fortsette å være, i nær dialog med lokale foreninger for blinde og funksjonshemmede, og sørger for at vi imøtekommer deres behov og at elsparkesyklene våre ikke negativt påvirker tilgjengeligheten på fortauet. Vi deltar i bevisstgjøringskampanjer som White Cane Day og leder et første av sitt slag pilotprosjekt med fysiske parkeringsstativ i Oslo. Prosjektet har allerede vist at fysiske parkeringsstativ har en tydelig effekt på parkeringsatferd og kan hjelpe med å forhindre rot i byene våre.

LES MER OM PILOT-PROSJEKTET

Vi lover å være proaktive talsmenn for en nullvisjon for mikromobilitetsulykker.

Vi gjør dette ved å fremme debatten om bruk av regulering og infrastruktur for å øke trafikksikkerheten, fordi vi mener at byer og myndigheter også har et ansvar overfor trafikantene. Vi mener at det finnes mye man kan gjøre, ved for eksempel å implementere fartsgrenser i bysentrum (for alle kjøretøy) og ved hjelp av byplanlegging, som beskyttede sykkelfelt og parkeringsinfrastruktur. Ettersom salg av private elsparkesykler har økt drastisk de seneste årene, er det også behov for å skille mellom privat bruk og bruk av delte elsparkesykler, ettersom private kjøretøy vanligvis når en betydelig høyere makshastighet og ikke er like godt vedlikeholdt som delte elsparkesykler. Delte elsparkesykkel-selskaper, som Voi, har investert store summer i sikkerhet de siste par årene, og myndighetene har et ansvar for å sørge for at private elsparkesykler og deres brukere lever opp til de samme standardene og følger lokale trafikklover.

Vi lover å hjelpe byene nå sine ambisiøse klimamål.

Fordi grønnere byer er tryggere byer. Hvert år dør tusenvis av europeere som en konsekvens av luftforurensning, og transportsektoren står for en stor del av CO2-utslipp i byområder. Vi bidrar til reduksjon av CO2-utslipp på to måter: internt ved å øke levetiden til våre elsparkesykler og implementere grønn drift med elektriske serviceflåter drevet av fornybar energi, og eksternt ved å dekarbonisere byen, for eksempel gjennom multimodale partnerskap for å få folk til å velge andre transportalternativ enn biler. Apropos det å skape grønnere byer, er vi stolte av å sponse flere lokale dykkerforeninger som henter søppel fra havbunnen. I hver Voi-by der det er vann, vil vi oppsøke samarbeid med slike grupper og fortsette å ta til orde for å hindre at elsparkesykler, sykler, båtbatterier og lignende dumpes i vannet. Vi er også i ferd med å utvikle en funksjon for å registrere om elsparkesyklene våre kastes i vann, som vil varsle oss og hjelpe oss finne elsparkesyklene skulle de havne i vannet.

Vi lover å kontinuerlig evaluere kommersielle partnerskap som tar sikte på å øke sikkerheten til Voi-brukere og andre trafikanter.

Vi fremmer bruk av hjelm, og har delt ut mer enn 30 000 gratis hjelmer over hele kontinentet det siste året. Derfor ser vi etter partnerskap hvor vi kan øke tilgjengeligheten av hjelmer for brukerene våre, både ved spontane og planlagte kjøreturer. Sammenleggbare hjelmer sa du? Vi gleder oss til å fortelle deg mer…

Vi lover å søke råd fra eksterne eksperter på området.

I 2019 inviterte vi en gruppe europeiske eksperter på trafikksikkerhet til å være en del av vårt sikkerhetsråd. På listen over medlemmer finner vi universiteter, forskningsinstitutter, trafikksikkerhet-foreninger og tidligere medlemmer av nasjonale transportmyndigheter representert.