Kära stad,

Vi ser en framtid med människan i centrum - med mindre luftföroreningar och trafikstockningar.

Vi ser oss som en partner till städer.

Vi vill forma städer för människor, och minska trafikkaos och luftföroreningar över hela Europa. Vårt mål är hållbara och inkluderande mobilitetslösningar som gör det möjligt för människor att röra sig fritt - samtidigt som vi hjälper städer nå sina klimatmål för 2030.

Vi bygger nätverk av elektriska fordon tillgängliga för alla i stadskärnor. Det är ett prisvärt, fossilfritt och spännande alternativ att resa på. Vi samarbetar med kollektivtrafik för att förändra hur människor reser i innerstäder. Vi banar väg för förändring - bort från onödiga bilresor till delad elektrisk mobilitet.

How it works

Vi tror på reglering

Vi tar vårt ansvar på stort allvar. Därför har vi infört zoner där användare belönas för att avsluta sina resor, i syfte att uppmuntra smart parkeringsbeteende. Vi har i samråd med städer även infört hastighetsbegränsingar i områden kring gågator, och så kallade no-parking zones där våra användare inte kan parkera elsparkcyklar. Dessutom har vi tillsammans med organisationer som jobbar för trafiksäkerhet tagit fram ett digitalt trafiktest för att uppmuntra användare att framföra sin el-scooter på ett trafiksäkert och ansvarsfullt sätt.

Men det är inte tillräckligt. Vi behöver tydliga regler för licensiering, parkering och fordonsklassificering att förhålla oss till. Regler som skapar lika förutsättningar för alla operatörer och regler som styr både företags och användares beteenden. På så sätt kan vi fortsätta att jobba mot vår vision - städer för människor.

Read more

Vi är en del av er förändring

Vi är övertygade om att mikromobilitet har en viktig roll att spela när det kommer till framtidens fossilfria städer i Europa. Vi jobbar nära städer och lokala föreningar för att uppfylla deras unika behov, och för att integrera vår lösning i det befintliga ekosystemet av transportmedel. Vi är transparenta i viktiga frågor som säkerhet, datadelning, vår produkt, operativa zoner och parkeringsplatser.

Our approach

Vi prioriterar säkerhet

Säkerhet är vår högsta prioritet - oavsett om man åker el-skoter, bil, cyklar eller promenerar. Vi jobbar hårt för att alla som rör sig på våra gator ska känna sig säkra, bland annat genom tekniska lösningar där hastigheten på våra elsparkcyklar automatiskt begränsas i utvalda områden. Vi har engagerade medarbetare på gatorna som uppmuntrar gott beteende i trafiken genom aktiviteter i stadskärnorna. De visar hur man framför sin el-scooter på ett ansvarsfullt och trafiksäkert sätt och pratar med invånare för att lära sig mer om de behov som finns i staden. 2019 lanserade vi världens första digitala trafikskola för el-scootrar, certifierad av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i Sverige) och Vias (Europeiska institutet för trafiksäkerhet).

Läs mer om att VOIA SÄKERT

Vi tar ansvar för vår påverkan

Vi jobbar för förändring, men det är viktigt att den sker på rätt sätt - genom teknik och innovation, genom öppen och transparent dialog med städer och regeringar och genom att vi anpassar oss till lokala behov. Men också genom att vi tar ansvar för vår verksamhets sociala och miljömässiga påverkan. Under 2019 presenterade vi tre branschledande hållbarhetsåtaganden som visar vad vi vill uppnå och hur vi hjälper städer att nå sina klimatmål till 2030.

Datadelning

Vi är experter på mikromobilitet, städer är experter på sin infrastruktur. Därför förser vi städer med detaljerad information om vår verksamhet så att de kan förstå hur invånare använder våra elektriska fordon, genom MDS API:er. Vi förser städer med denna data så att trafikledningen kan påverkas i realtid, och man kan fatta beslut som ökar säkerheten och livskvaliteten i stadsmiljön.

Utöver detta har vi även utvecklat en unik City Data Dashboard - ett verktyg där våra städer kan ta del av engagerande data, som ger djupare förståelse och en transparent bild av vår verksamhet och det värde Voi tillför staden.

Partners

Senaste nytt

1 / 3