Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Privacy Policy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn“) beskriver hur Voi Technology AB, org. nr. 559160-2999 (“Voi“, “Vi“, “Vår“), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlingar sina kunders (“Du“, “Dina“) personuppgifter när du använder våra Tjänster.

Frågor rörande denna Integritetspolicy och Vois behandling av Dina personuppgifter kan skickas till [email protected] eller till Vois dataskyddsombud:

Voi Technology AB

Dataskyddsombud: Thomas Murphy, e-post: [email protected]

Adress: Sveavägen 25, 111 34 Stockholm.

2. Insamling, ändamål och användning av personuppgifter

Voi samlar in personuppgifter som du lämnar ut till oss när du skapar ett konto i Voi-appen eller som genereras när Du använder Voi-appen eller Tjänsterna.

Voi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med följande:

a) För att ingå, fullgöra och administrera vår avtalsrelation (inklusive för att hantera betalningar) med Dig behandlar Vi följande personuppgifter:

 • Positionsdata;
 • Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer);
 • Enhets-ID från Din enhet; samt
 • Fotografier av scootrar som Du laddar upp i Voi-appen.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra våra avtalade skyldigheter med Dig (artikel 6.1(b) GDPR).

b) För ändamålet att genomföra statsitiska analyser och analysera data i syfte att utveckla Tjänsterna avseende funktionalitet, säkerhet och processer, samt för att analysera marknader och kunder, behandlar Vi följande personuppgifter:

 • IP-adress;
 • Information rörande Din enhet;
 • Information rörande Din användning av Voi-appen och Tjänsterna;
 • Enkätdata; svar på enkätfrågor rörande användarupplevelser och demografi;
 • Positionsdata (Positionsdata från Din enhet och Fordonet);
 • Gyroskopdata från Din enhet (rotationshastighet från Din enhet) – endast om Du har aktiverat core motion på Din enhet; samt
 • Accelerometerdata från Din enhet (positioneringsdata och hastighetsdata från Din enhet) – endast om Du har aktiverat core motion på Din enhet.

Vår lagliga grund för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är Vårt legitima intresse av att kunna utveckla Tjänsterna och öka för förståelse för Våra marknader och kunder (artikel 6.1(f) GDPR). För det ändamål som beskrivs ovan kommer Vi utföra vår analys på anonymiserad/aggregerad data. Den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan sker dock i samband med att personuppgifterna anonymiseras/aggregeras.

c) För ändamålet att skicka marknadsföring rörande Vois Tjänster samt tjänster som tillhandahålls av tredje parter, kan Voi behandla Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen kan skickas både via e-post, push-notifikationer och genom i-app-kommunikation. Vi kan även, i samband vår marknadskommunikation, behandla personuppgifter för ändamålet att utvärdera våra marknadsföringskampanjer. För dessa ändamål kan vi behandla följande personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

Den lagliga grunden för att skicka marknadsföring rörande Våra Tjänster och utvärder marknadsföringskampanjer är Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att informera Dig om Tjänsterna och analysera resultatet av Våra marknadsföringskampanjer. Vi kan även behandla personuppgifter för att skicka marknadsföring från tredje parter, vilket sker med stöd av Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) och som du närsomhelst kan återkalla.

Du kan alltid tacka nej till Vår marknadsföring, antingen direkt i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta Oss på [email protected].

d) För ändamålet att segmentera och analysera positionsdata i syfte att tillhandahålla unik information till Dig baserat på Dina särskilda preferenser och beteendemönster, behandlar Vi följande personuppgifter:

 • Positionsdata

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att fullgöra Våra avtalade skyldigheter med Dig, dvs. för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna (artikel 6.1(b) GDPR).

e) I syfte att tillhandahålla dig lojalitetspoäng för att du ska bära hjälm kommer Voi behandla personuppgifter när Du skickar in en bild på Dig när du bär hjälm i samband med att du använder en Voi scooter. Personuppgifter som kommer behandlas för detta ändamål är:

 • Selfies som Du skickar in

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att tillmötesgå Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att kunna uppmuntra Våra användare att bära hjälm, för att på så sätt öka säkerheten vid användning av Voi scootrar.

f) I syfte att förbättra den programvara som möjliggör för Voi att granska de selfies Du skickar in i enlighet med punkt (e) ovan, kommer Voi använda bilderna du skickar in för att träna och förbättra programvarans förmåga att reagera på hjälmar som framgår på bilderna. Personuppgifter som kommer behandlas för detta ändamål är:

 • Selfies som Du skickar in

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att tillmötesgå Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att fortlöpande kunna förbättra våra tjänster och för att säkerställa att vår “hjälmselfie”-tjänst är så korrekt och exakt som möjligt.

g) I syfte att tillhandahålla Dig möjligheten att upptäcka Våra närliggande scootrar och att möjliggöra för Oss att upptäcka användning av Våra scootrar som sker i strid med användaravtalet mellan Dig och Voi behandlar vi följande personuppgifter:

 • Positionsdata när Voi-appen används (positionsdata från Din enhet)

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att tillmötesgå Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att tillhandahålla Dig med Våra tjänster och för att säkerställa att Din användning av Våra tjänster sker i enlighet med användaravtalet mellan Dig och Voi.

h) I syfte att möjliggöra för Oss att upptäcka användning av Våra scootrar som sker i strid med användaravtalet mellan Dig och Voi behandlar vi följande personuppgifter:

 • Viktdata under Din användning av Tjänsterna

Den lagliga grunden för behandlingen av Dina personuppgifter för detta ändamål är att tillmötesgå Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att säkerställa att Din användning av Våra tjänster sker på ett säkert sätt och i enlighet med användaravtalet mellan Dig och Voi gällande förbudet att medföra annan person på på Våra Fordon.

Utöver ovanstående kan Voi behandla Dina personuppgifter (samtliga kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan) för att fullgöra skyldigheter enligt lagar och förordningar eller domstols- eller myndighetsbeslut (i vilket fall den lagliga grunden för behandlingen är en rättslig skyldighet (artikel 6.1(c) GDPR)) eller för att skydda Vois eller tredje parters rättigheter, t.ex. genom att försvara, göra gällande eller fastställa rättsliga anspråk (i vilket fall den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att skydda Vois eller tredje parters rättigheter (artikel 6.1(f) GDPR)).

I tillägg till ovanstående behandlar kan Voi även behandla Dina personuppgifter för andra ändamål i vissa särskilda fall, t.ex. om Du skulle delta i en tävling som arrangeras av Voi. I dessa fall kommer Du få separat information om behandlingen av Dina personuppgifter.

3. Verifiering av identitet

I vissa av de länder där vi tillhandahåller våra tjänster, inför första gången Du använder dig av Tjänsterna, kan du bli ombedd att skicka in en bild på Ditt körkort (eller annan identitetshandling). Detta är för att vi ska kunna: (i) verifiera och autentisera Din identitet, (ii) verifiera Din ålder och (iii) verifiera att Din identitetshandling är giltig. I syfte att verifiera och autentisera Din identitet, kan Du även bli ombedd att skicka in ett foto av Ditt ansikte. För detta ändamål kommer vi att använda oss av en automatiserad process för att jämföra ansiktsskanningsdata som extraherats från fotot i Din identitetshandling med ansiktsskanningsdata som extraherats från ansiktsfotot som Du har skickat in. Jämförelsen används sedan på ett automatiserat sätt för att avgöra om Du är den person som visas på bilden av identitetshandlingen.

I vissa länder kommer Du inte att behöva autentisera Din identitet genom att skicka in ett foto av ditt ansikte. I dessa fall kommer vi inte att använda den automatiserade processen som beskrivs ovan.

Den lagliga grunden för att verifiera och autentisera Din identitet genom ansiktsskanning och jämförelse är Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a) GDPR) och (Artikel 9(2)(a) GDPR), vilka Du har rätt att återkalla närsomhelst. Ditt samtycke samlas in i Voi-appen innan någon ansiktsskanning sker. Verifiering av din identitet på annat sätt än ansiktsskanning och jämförelse, samt verifiering av giltigheten av Din identitetshandling och din ålder krävs för att ingå användaravtalet, den lagliga grunden för dessa verifieringar är därför (artikel 6( 1)(b) GDPR).

4. Överföring av personuppgifter

Voi kan komma att överföra Dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Städer och kommuner, statliga myndigheter samt operatörer av kollektivtrafik. Vi delar personuppgifter med dessa mottagare i syfte för stadsplanering och insyn i användning av transportmedel, för att kontakta individer för önskemål om deltagande i enkätundersökningar samt för integrering med appar för kollektivtrafik och reseplanering. Personuppgifter som delas för dessa ändamål är följande:
  • Data om scooterfärder; ID-nummer för scooter-färd, datum för scooter-färd, färdavstånd och färdtid;
  • Scooter-data; ID-nummer for scooters, positionsdata för scooters vid färdens start, avslut och vissa positioner under färdens gång; och
  • Enkätdata; svar på enkätfrågor rörande användarupplevelser och demografi;
  • Positionsdata (positionsdata från Din enhet och Fordonet);
  • Gyroskopdata från Din enhet (rotationshastighet från Din enhet); samt
  • Accelerometerdata från Din enhet (positioneringsdata och hastighetsdata från Din enhet).
 • Externa forskare och samarbetsaktörer. Vi delar personuppgifter med dessa mottagare i syfte för utveckling av Våra tjänster och insyn i användning av transportmedel. Personuppgifter som delas för dessa ändamål är följande:
  • Data om scooter-färder; ID-nummer för scooter-färd, datum för scooter-färd, färdavstånd och färdtid;
  • Scooter-data; ID-nummer for scooters, positionsdata för scooters vid färdens start, avslut och vissa positioner under färdens gång; och
  • Enkätdata; svar på enkätfrågor rörande användarupplevelser och demografi.
 • IT-tjänsteleverantörer. Ändamålet med dessa överföringar är att möjliggöra för Oss att erbjuda Dig samtliga delar av Tjänsterna. Sådana tjänsteleverantörer behandlar Dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde under Vårt överinseende och för Vår räkning. Vi kommer endast att tillhandahålla personuppgifter när det är tillåtet, till sådana tjänsteleverantörer som blivit noggrant utvalda och skriftligen instruerade. Tjänsteleverantörerna kommer endast få tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.
 • Samarbetspartners inom marknadsföring. Ändamålet med dessa överföringar är att Voi ska kunna genomföra marknadsföringskampanjer tillsammans med samarbetsparters inom marknadsföring och den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra marknadsföringskampanjer (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Koncernbolag. Ändamålet med dessa överföringar är intern administration och för att tillhandahålla Våra Tjänster till Dig. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna administrera Vår verksamhet och därigenom tillhandahålla Våra Tjänster (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Försäkringsbolag. Ändamålet med dessa överföringar är att hantera försäkringsanspråk och administrera Våra försäkringar. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna hantera försäkringsanspråk och sköta den löpande hanteringen av våra försäkringar (artikel 6.1(f) GDPR). Utöver detta kan Vi även lämna ut Dina personuppgifter till försäkringsbolag när så krävs av försäkringsbolagen för att kunna hantera försäkringsärenden. Den lagliga grunden för sådan överföring är Vårt berättigade intresse av att bistå försäkringsbolagen med hanteringen av försäkringsärenden (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Domstolar och motparter i juridiska ärenden. Ändamålet för dessa överföringar är att försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna försvara, göra gällande och fastställa rättsliga anspråk (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Brottsbekämpande myndigheter, inklusive polisen. Ändamålet för dessa överföringar är att bistå brottsbekämpande myndigheter samt polisen i dess utredningar, i den mån Vi är skyldiga att göra detta. Den lagliga grunden är i sådant fall att fullgöra rättsliga skyldigheter (artikel 6.1(c) GDPR). Vi kan i vissa fall ha ett berättigat intresse av att bistå polisen i dess utredning, även om det inte föreligger en rättslig skyldighet för Oss att göra det. Vid dessa fall kan vi överföra personuppgifter till polisen med stöd av Vårt berättigade intresse att bistå polisen samt polisens (i egenskap av tredje part) berättigade intresse av att bekämpa brott (artikel 6.1(f) GDPR).
 • Potentiella köpare och säljare. Ändamålet för dessa överföringar är att dela information med potentiella köpare och säljare i en företagsöverlåtelse (t.ex. en fusion eller en överlåtelse) som involverar Voi. Den lagliga grunden är Vårt legitima intresse av att kunna genomföra en företagsöverlåtelse eller annan transaktion (artikel 6.1(f) GDPR).

I vissa fall för Voi över Dina personuppgifter utanför EU/EES, huvudsakligen i de fall vi anlitar tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES. Detta kommer endast göras efter att adekvata skyddsåtgärder har vidtagits av Voi för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter och, vid behov, genom kompletterande skyddsåtgärder. Du kan få del av ytterligare information rörande de skyddsåtgärder som vidtas när personuppgifter överförs utanför EU/EES genom att kontakta Oss.

5. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka Dina personuppgifter samlades in, dock att om personuppgifter behandlas med stöd av Ditt samtycke eller Vårt legitima intresse, kommer ett återkallat samtycke eller en invändning innebära att behandlingen upphör utan att det påverkar behandling som genomförts fram tills dess och utan att det påverkar våra rättsliga skyldigheter att behandla personuppgifter. Personuppgifter som behandlas för att ingå, fullgöra och administrera avtalet mellan Dig och Voi, behandlas så länge som du är kund hos Voi och har ett Voi-konto. Om Ditt konto avslutas kommer Vi att radera personuppgifterna från Ditt konto, med undantag för personuppgifter för behöver behandlas av Oss på grund av rättsliga skyldigheter eller för att tillvarata Våra rättsliga intressen.

6. Marknadsföring

Vi kan komma att skicka dig marknadsföring rörande Vois tjänster samt tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje parter. Marknadsföringen kan skickas både via e-post, push-notifikationer och genom i-app-kommunikation. Ändamålet för att skicka Dig marknadsföring är att upplysa dig om Våra Tjänster och relevanta erbjudanden från tredje parter. Vi kan även, i samband Vår marknadskommunikation, behandla personuppgifter för ändamålet att utvärdera marknadsföringskampanjer vilket kan innebära att att Vi delar vissa av Dina personuppgifter, främst e-postadress, till relevanta marknadsföringspartners.

Den lagliga grunden för att skicka marknadsföring rörande Våra Tjänster och tredje parters tjänster är Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) som du närsomhelst kan återkalla. I det fallet där Vi behandlar Dina personuppgifter för att utvärder marknadsföringskampanjer är den lagliga grunden Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att analysera resultatet av Våra marknadsföringskampanjer.

Du kan alltid tacka nej till Vår marknadsföring, antingen direkt i respektive marknadsföringsmeddelande eller genom att kontakta Oss genom [email protected].

7. Rättighter och kontakt

Du har vissa rättigheter i förhållande till Vår behandling av Dina personuppgifter. Dina rättigheter är följande:

a) Rätt till tillgång. Du har rätt att få en bekräftelse från Oss att vi behandlar Dina personuppgifter, inklusive rätt till tillgång till Dina personuppgifter samt erhålla en elektronisk kopia av Dina personuppgifter.

b)Rätt till radering (“rätt att bli bortglömd”). Under vissa omständigheter, t.ex. om du har invänt mot behandlingen och Vi inte har något avgörande berättigat skäl, kan Du begära att Dina personuppgifter raderas. Detta gäller dock inte om vi har en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter eller har andra legitima ändamål till att behandla Dina personuppgifter.

c) Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta eller inaktuella personuppgifter rörande Dig.

d) Rätt att återkalla samtycke. I den utsträckning behandlingen av Dina personuppgifter baseras på Ditt samtycke har du rätt att återkalla Ditt samtycke närsomhelst.

e) Rätt att invända mot behandlingen. När Voi tillämpar legitimt intresse (artikel 6.1(f) GDPR) som laglig grund för behandlingen eller om behandlingen rör direktmarknadsföring, har Du rätt att invända mot behandlingen. Om så är fallet kommer vi ha rätt att fortsätta behandla Dina personuppgifter endast om vi kan påvisa ett avgörande berättigat skäl till fortsatt behandling.

f) Rätt till behandlingsbegränsning. Under vissa omständigheter har Du rätt att begära att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas så att personuppgifterna endast får lagras av Voi och inte behandlas för några andra ändamål.

g) Rätt till dataportabilitet. Om behandlingen baseras på Ditt samtycke (artikel 6.1(a) GDPR) eller ett avtal (artikel 6.1(b) GDPR) och personuppgifterna har samlats in direkt från Dig, har Du rätt att begära dataportabilitet, i vilket fall du har rätt att ta del av Dina personuppgifter på ett vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Vänligen använd Vår webbportal här om du önskar utöva Dina rättigheter som nämns ovan under (a) – (b).

Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om Du önskar utöva några av Dina rättigheter som nämns ovan under (c) – (g) (Voi kommer normalt att besvara Din förfrågan inom en månad):

8. Rätt att lämna klagomål

Om du har några klagomål rörande Vår behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att inkomma med klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i Ditt land.

 • I Sverige, vänligen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

9. Säkerhet

Tekniken som Voi använder sig av, tillsammans med denna Integritetspolicy, syftar till att skydda Dina personuppgifter från otillbörlig och obehörig användning. Vi kan uppdatera våra åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

10. Gemensamt personuppgiftsansvariga

Voi tillhandahåller sina tjänster i respektive land gemensamt genom Voi Technology AB och ett dotterbolag. Nedan följer en lista av dessa dotterbolag. Landet där du använder Våra tjänster avgör vilket av dessa dotterbolag som är relevant lokalt bolag för Dig. Du kan kontakta respektive bolag nedan genom [email protected].

Land Voi-bolag Användaravtal
Austria Voi Technology GmbH Link
Belgium Voi Technology Belgium BV Link (French), Link (Dutch)
Denmark Voi Denmark ApS Link
Finland Voi Technology Finland AB Link
France Voi Technology SASU Link
Germany Voi Technology Germany GmbH Link
Ireland Voi Technology AB (sole controller) Link
Italy Voi Technology Italia S.r.l Link
Norway Voi Technology Norway AS Link
Switzerland Voi Technology Switzerland AG Link (German), Link (French), Link (Italian)
Spain Voi Technology S.L. Link
United Kingdom Voi Technology UK Limited Link

Voi Technology AB och Ditt lokala bolag fastställer gemensamt varför och hur Dina personuppgifter behandlas, detta innebär att både Voi Technology AB och Ditt lokala bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga rörande Dina personuppgifter (Artikel 26 GDPR).

Voi Technology AB har ansvaret och kapaciteten att tillhandahålla Dig med centralt utförda tjänster rörande Din användning av Våra scooters, dessa inkluderar men är inte begränsade till:

 • kundsupport;
 • marknadsföring;
 • betalningshantering och rabatter;
 • mjukvaruhantering för applikationer; och
 • serverhantering.

Ditt lokala bolag hanterar de operationella tjänsterna rörande Våra scooters i ditt land och du ingår användaravtalet med detta lokala bolag (se ovan).

För ändamålet att tillhandahålla Dig med ovan tjänster och för att Vi ska kunna utveckla Våra tjänster kommer Dina personuppgifter att överföras mellan Voi Technology AB och Ditt lokala bolag. Den lagliga grunden för överföring av Dina personuppgifter internt mellan bolagen är Vårt berättigade intresse (artikel 6.1(f) GDPR) av att hantera, utveckla och underlätta utförandet av Våra tjänster.

Du har rätt att utöva dina rättigheter under avsnitt 7 ovan både mot Voi Technology AB (Du hittar e-postadressen under samma avsnitt) samt respektive lokalt bolag (se ova tabell).

Eftersom att båda bolagen har en skyldighet att behandla Dina personuppgifter i enligt med Integritetspolicyn kommer Du inte att tillhandahållas en separat integritetspolicy från något av de lokala bolagen.

11. Ändringar till Integritetspolicyn

Voi kan ändra denna Integritetspolicy genom att publicera en ny version av Integritetspolicyn på hemsidan och i Voi-appen. Om ändringen är en följd av ändringar i Våra behandlingar, kommer Vi meddela Dig om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till Dig med information om ändringen, samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.