Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Snabblektion i parkering

Här är den, guiden du letat efter.

Delad rörlighet och
gemensamt ansvar

På Voi tror vi på säkra och inkluderande städer skapta för att leva i. Vi tror att hållbara resor är bättre för städer och miljö, och att dela dem med varandra fungerar bra för alla.

Vi vill förbättra rörligheten och inte hindra den. Med bra parkeringsinfrastruktur är elscooters inte i vägen för någon och kan säkert och smidigt släppa fram fotgängare och annan trafik. Därför är det viktigt att alltid följa dina lokala parkeringsregler. I vissa städer och områden ska du exempelvis enbart parkera i blå eller gröna områden, i andra där parkering på trottoaren är tillåtet, är det viktigt att inte stå ivägen för andra trafikanter eller fotgängare Men i många städer saknas denna infrastruktur och där måste vi hjälpas åt att hålla gator och trottoarer tillgängliga. De är, trots allt, inte avsedda som hinderbanor.

Genom delad rörlighet vill vi ta tillbaka områden från tung trafik och skapa utrymme för alla att ta sig dit de behöver – till fots, cykel eller scooter – inom 15 minuter. Men, denna vision kan bara bli verklighet så länge vi alla arbetar mot samma mål. Därför uppmanar vi dig att alltid parkera ordentligt och hjälpa till att hålla trottoarerna tillgängliga – för alla.

Så, hur ska du då parkera en Voiscooter?

Lär dig zonerna i appen. Parkeringszonerna i appen berättar var du kan parkera och inte. Studera zonerna innan du åker och planera din parkering noga.

Kolla alltid Voi-kartan. Parkeringszonerna i appen varierar mellan städer. I vissa städer och områden kan du enbart parkera i gröna och blå zoner. Du följer enkelt dina lokala parkeringsregler genom att kolla Voi-kartan.

Stå ej i vägen. I de städer eller områden där parkering på trottoarer är tillåtet, ställ dig nära intill en vägg, lämna minst två meter fritt för att inte hindra fotgängarnas framkomst, samt håll vägar, cykelfält och övergångsställen fria så andra fordon kan passera.

ANMÄL NU

Såja, nu kan du titulera dig parkeringsexpert!

Rapportera en Voi

Om du har sett en Voi scooter eller elcykel där den inte borde vara kan du anmäla det här. Din rapport går direkt till Vois operativa enhet så att vi kan ta itu med saken.

Alla vinner på bra parkering

Varje stad har sina transportutmaningar och möjligheter, och vi anpassar vår service därefter. Vi belönar bra parkeringsbeteende där det är möjligt och installerar parkeringsställ där vi kan. Läs mer om detta på vår blogg.