Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Kör säkert

Lär dig åka säkert och tjäna gratis Voi credits

Till trafikskolan

Möt Voila.

Vi är stolta över att kunna säga att Voi är det mest ansvarsfulla elsparkcykelföretaget i Europa. Eftersom fler och fler människor vänder sig till mikromobilitet är det vårt jobb att utbilda användare i att åka säkert i trafiken. Är du inte säker på vilka trafikregler du måste följa på en el-scooter? Testa dina kunskaper i vår trafikskola och tjäna gratis resor medan du lär dig! Certifierad av VIAS, NTF och DriveTech.

Join the traffic school

Ny åkare?

Om du är ny i världen av elsparkcyklar kan du välja att aktivera Nybörjarläge i Voi-appen. Detta minskar scooterns maxhastighet, så att du kan starta långsamt medan du vänjer dig vid gaspedalen och bromsarna.

How to activate beginner's mode

Åk aldrig berusad.

Åk aldrig Voi när du är full eller berusad. Det är extremt osäkert både för dig och andra och kan till och med betraktas som en kriminell handling i de flesta europeiska länder. För att tackla frågan om att åka under påverkan utvecklade vi branschens första reaktionstest. Under helgkvällar aktiveras testet automatiskt och uppmuntrar användare med dåliga testresultat att använda ett annat transportalternativ.

Läs mer

En person per Voi.

Det är förbjudet att åka mer än en person per Voi. Om du gör det kommer det att påverka din balans och funktionerna på bromsarna, och du riskerar att skada dig själv och din vän allvarligt. Bjud in din vän att åka på en egen Voi genom att dela din inbjudningslänk!

Zoner med begränsad hastighet.

Visste du att de gula områdena på Voi-kartan är zoner med begränsad hastighet? Dessa är placerade i vissa områden där du inte ska åka så fort och där din Voi automatiskt kommer att gå något långsammare. Oavsett om du befinner dig i en långsam zon eller inte, var alltid medveten om din omgivning, fotgängare och andra trafikanter.

Parkera smart.

Skaffa en hjälm

Endast 18+.

Elsparkcyklar ska parkeras så att de inte blockerar trafiken eller allmänna vägar. Visste du att om du parkerar i de gröna områdena på Voi-kartan får du rabatt på din resa? Var en trevlig person, parkera alltid din Voi smart.

Gå trafikskolan

Åk inte med mobilen i handen.

Du bör aldrig skicka meddelanden eller svara på samtal när du kör Voi. Vi uppmuntrar också till att inte använda hörlurar, eftersom detta kan hindra dig från att höra din omgivning. Vår senaste elspakcykel har en telefonhållare som är säker och enkel att använda om du vill navigera genom staden med hjälp av en app. Håll alltid båda händerna på styret!

Säkrare gator med delad mikro-mobilitet.

Läs vår första årliga säkerhetsrapport (juni 2021, uppdaterad i augusti), framtagen i syfte att öka transparensen och skapa en dialog kring hur delad mikromobilitet kan göra våra städer säkrare. Rapporten innehåller Vois åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten, samt insikter kring säkerhetsrisker och möjligheter för delad mikromobilitet i Europa enligt internationella vägsäkerhetsexperter.

Läs rapporten

Vårt säkerhetslöfte.

Säkerhet ligger i vårt DNA. Vi vill vara förespråkare för en nollvision av mikromobilitetsolyckor, därför att en olycka är en för mycket. Det är därför vi har gjort tio löften om hur vi kommer att fortsätta arbeta för att förbättra trafiksäkerheten för våra scootrar, fotgängare och andra trafikanter.

Läs vårt säkerhetslöfte