VOI-PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT JA KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Tällä sopimuksella (“Sopimus”) määritellään oikeudellisesti sitovat käyttöehdot, koskien Voi Technology Finland AB:n Sinulle tarjoamia Palveluita (”Voi” tai ”Me”). Tämän Sopimuksen tarkoituksena on säännellä Voin tarjoamia Palveluita, jotka sisältävät sähköpotkulautojen tarjoamisen Sinun (”Sinä”) käyttöösi rekisteröidyttyäsi Voi-sovellukseen.

MÄÄRITELMÄT

Seuraavat sanat, termit ja ilmaukset saavat tässä Sopimuksessa seuraavan tarkoituksen:

Group Rides” tarkoittaa palvelua, jonka avulla voit aktivoida samanaikaisesti enintään viisi ajoneuvoa, joista enintään neljä ajoneuvoa voit sallia vieraskäyttäjien käytettäväksi kohdan 1.11 mukaisesti.

Guest User” tarkoittaa henkilöä, jonka annat käyttää ajoneuvojamme Group Rides yhteydessä kohdan 1.11 mukaisesti.

Kannustettu pysäköintialue” tarkoittaa Voi-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille pysäköinti on kannustettua (esim. Voi Krediiteillä)

Pakollinen pysäköintialue” tarkoittaa Voi-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joille Sinun on väliaikaisesti pysäköitävä ja otettava Ajoneuvo pois käytöstä.

Pysäköintikieltoalue” tarkoittaa Voi-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joilla Ajoneuvoja ei voi ottaa pois käytöstä. Et voi ottaa Ajoneuvoa enää käyttöösi, kun se on kerran sammutettu tällaisella alueella. Sinun tulee kaikin tavoin välttää tällaisia alueita, sillä tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa lisäkustannuksiin.

Toiminta-alue” tarkoittaa Voi-sovelluksessa määriteltyjä ja merkittyjä alueita, joilla Ajoneuvoja voidaan ottaa käyttöön, käyttää, tilapäisesti pysäköidä ja ottaa pois käytöstä.

Tietosuojaseloste” tarkoittaa tietosuojaselostetta koskien Voin suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteesta: https://www.voi.com/fi/legal/voi-privacy-policy/.

Ajoneuvot” tarkoittavat Voin sähköisiä ajoneuvoja, kuten sähköpotkulautoja tai sähköpyöriä.

Palvelut” tarkoittavat Voi-sovelluksen ja Verkkosivuston kautta saataville tarjottua Ajoneuvojen, Verkkosivuston, Voi-sovelluksen ja niihin liittyvien palveluiden sekä minkä tahansa vastaavanlaisen laitepalvelun ja Voin antamien tietojen käyttöä siten, kuin Verkkosivustolla ja Voi-sovelluksessa on kuvailtu.

Voi-sovellus” tarkoittaa Voin omistamia ohjelmistosovelluksia, joihin pääsee tietokoneen tai mobiililaitteen välityksillä ja jonka kautta saat Ajoneuvon käyttösi.

Voi Krediitit” on määritelty kappaleessa 2.7.

”Voi Pass” tarkoittaa oikeutta käyttää Palveluita Voi-sovelluksessa kuvatulla tavalla joko kestotilauksena (esim. kuukausittainen käyttöoikeus) tai määräaikaisena tilauksena (esim. 24 tunnin käyttöoikeus). Voi passia voidaan myydä erilaisina versioina:

 • (“Ilmaisten Avausten Passi”) antaa sinulle rajattomasti ilmaisia Ajoneuvon avauksia (vältyt avausmaksulta) ja Palveluiden käytön Voi-sovelluksessa tarkemmin kuvatulla tavalla ja Sopimuksen rajoituksin (pois lukien kohdan 1.6 kohtuullisen käytön säännös).

 • (“Aikamääräinen Passi”) antaa sinulle Palvelun käyttöösi Voi-sovelluksessa kuvailemalla tavalla ja Sopimuksen rajoituksin (mukaan lukien kohdan 1.6 kohtuullisen käytön säännös).

Verkkosivusto” tarkoittaa Voin verkkosivustoa www.voi.com.

1. YLEISTÄ

1.1 Sopimuksen osapuolet

Sinä ja Voi olette tämän Sopimuksen ainoat osapuolet. Sinä olet Palveluiden ainoa käyttäjä, etkä saa antaa muiden käyttää Ajoneuvoa.

1.2 Rekisteröity käyttäjätili

Sinun on rekisteröitävä käyttäjätili Voi-sovelluksessa käyttääksesi Palveluita. Sinun on seurattava rekisteröinnin yhteydessä annettuja ohjeita ja annettava oikeat tiedot. Sinun ei tule käyttää Palveluita ilman kunnollista rekisteröitymistä. Voit rekisteröityä vain kerran ja rekisteröidä ainoastaan yhden käyttäjätilin. Sinun on huolehdittava siitä, että muut eivät hyödynnä rekisteröitymistäsi, erityisesti Ajoneuvojen käyttämisen suhteen. Ilmoita Voille mahdollisimman pian ja Kappaleen 8 mukaisesti, mikäli tulet tietoiseksi, että joku muu käyttää tai voisi käyttää käyttäjätiliäsi esimerkiksi silloin, kun tietokoneesi tai mobiililaitteesi, jolla pystyt ottamaan Ajoneuvon käyttöösi, on varastettu. 

1.3 Voin Palvelut

Voi tarjoaa Sinulle mahdollisuuden käyttää Voi-sovellusta Ajoneuvon löytämiseen, käyttöön ottamiseen, käyttämiseen, ja käytöstä pois ottamiseen, mikäli Ajoneuvo on saatavilla. Saatavuus näkyy Voi-sovelluksessa. Käytössä olevien Ajoneuvojen rajallisen määrän vuoksi emme voi luvata, että löytäisit aina Ajoneuvon Sinulle sopivalta etäisyydeltä tai, että löytäisit lainkaan Ajoneuvoa (Katso jäljempänä Kappale 1.5).

1.4 Sinun vastuusi ja edellytykset Palvelun käytölle

Sinun on oltava vähintään 18 vuotias käyttääksesi tarjottuja Palveluita. Kaikkien Ajoneuvojen käyttäminen on nimenomaisesti kielletty alaikäisiltä. Mikäli annat alaikäisen käyttää Ajoneuvoa, esimerkiksi ottamalla Ajoneuvon käyttöön oman käyttäjätilisi kautta, olet vastuussa kaikesta ja kaikista väärinkäytöksistä.

Käyttääksesi Ajoneuvoa, Sinun tulee olla riittävän hyvässä fyysisessä kunnossa sekä riittävän pätevä, erityisesti siltä osin, kun osallistut tieliikenteeseen sekä siltä osin, kun Sinun tulee noudattaa tieliikennesääntöjä ja -lakeja.

Olet vastuussa ajamisesi mukauttamisesta ulkoisiin olosuhteisiin, ja yleisen kykysi, terveydentilan, sääolosuhteiden (tähän sisältyvät rajoituksitta sade, sumu, lumi, rakeet, jää, lämpö ja ukkosmyrskyt), ja/tai muiden sellaisten tekijöiden arvioimisesta, jotka voivat aiheuttaa riskejä Ajoneuvon käytölle. Sinun on tehtävä päätös, otatko Ajoneuvon käyttöösi ja kuinka käytät sitä ottaen huomioon sään, tieliikenteen, kaikki muut olosuhteet, epävarmuuden ja muut tekijät sekä tämän perusteella sovittaa ja arvioida nopeuttasi, ajokäyttäytymistäsi ja jarrutusmatkaasi. Jossain olosuhteissa voi olla suositeltavaa olla ottamatta Ajoneuvoa käyttöön.

Sinun on tehtävä Ajoneuvolle tavanomainen turvallisuustarkastus ennen sen käyttöön ottamista. Tähän kuuluu visuaalinen tarkastus, akun varauksen tarkastus (katso jäljempänä Kappale 1.5) ja jarrujen toiminnan tarkastus. Et saa käyttää Ajoneuvoa, jos siinä on huomattavia vikoja (muun muassa näkyviä vahinkoja Ajoneuvon pyörissä, jarruissa, valoissa tai rungossa, akun varaukseen liittyviä ongelmia, minkäänlaisia merkkejä epätavallisesta tai liiallisesta kulumisesta, tai mitään muita näkyviä vahinkoja Ajoneuvossa tai jarruissa). Et saa käyttää Ajoneuvoa, mikäli huomaat siinä yhtään tällaista virhettä. Arvostamme, mikäli tällaisen virheen huomattuasi ilmoitat meille tästä jäljempänä Kappaleessa 8 kuvaillulla tavalla.

Voi Passiin liittyen: (i) Voi Passin käyttö voidaan rajoittaa siihen maahan tai Toiminta-alueeseen josta Voi Passi on ostettu, Voi-sovelluksessa kuvailemilla rajoituksilla; (ii) Sinulla ei ole oikeutta käyttää alla olevien kohdan 2.2 ja 2.7 (Alennukset ja promootiokoodit) Palveluita Voi Passiin.Ajoneuvo on sähköajoneuvo, joka vaatii turvallista ja varovaista käsittelyä. Ajoneuvo on sähköajoneuvo, joka vaatii turvallista ja varovaista käsittelyä.

1.5 Palveluiden saatavuus

Seuraavista syistä johtuen Ajoneuvot eivät ole saatavilla kaikkina aikoina edes Toiminta-alueiden sisällä.

Korkeasta kysynnästä johtuen saatavuus saattaa vaihdella Toiminta-alueiden sisällä ja eri toiminta-alueiden välillä.

Palveluiden saatavuus saattaa olla suppeaa tai rajoitettua joillain Toiminta-alueilla, mikäli se on välttämätöntä Sinun tai Ajoneuvojen turvallisuuden varmistamiseksi esimerkiksi mielenosoituksen aiheuttaessa ongelmia tieliikenteelle, sääolosuhteiden ollessa huonot tai johtuen muusta vastaavasta syystä. Pyydämme Sinua huomioimaan, että Voilla on oikeus supistaa tai rajoittaa Ajoneuvojen tarjontaa, mutta se ei ole velvollinen tekemään näin, ellei poliisiviranomainen tai vastaava tähän velvoita. Tämä ei vaikuta Kappaleeseen 1.4. Täyttä käyttöoikeutta Ajoneuvoon voidaan rajoittaa myös muista syistä, kuten hidastealueista (esimerkiksi, kun vauhti on automaattisesti alennettu Meidän toimestamme nopeusrajoituksista johtuen esim. jalankulkijoiden alueilla) johtuen.

Akun varaus saattaa vaikuttaa saatavuuteen seuraavan mukaisesti:

 • Ajoneuvon akun varaus on nähtävillä Voi-sovelluksessa. Olet vastuussa akun varauksen tarkistamisesta ja sen varmistamisesta, että varaus on riittävä ennen Ajoneuvon käyttöönottoa.

 • Ajoneuvon varaus laskee käytettäessä Ajoneuvoa, ja operatiivinen toimintakyky ja nopeus saattavat laskea tai loppua kokonaan varauksen laskiessa.

 • Akun varauksen kulutusnopeus saattaa vaihdella ajoittain johtuen eri tekijöistä, kuten Ajoneuvon kunnosta, sääolosuhteista, tieolosuhteista, Sinun käyttötavastasi ja/tai muista Meidän vaikutuksemme ulkopuolella olevista tekijöistä. Tästä johtuen tiettyä akun varauksen tasoa ei voida suhteuttaa tiettyyn matkaan, jonka akku voisi kestää. Tästä johtuen pyydämme Sinua uudelleenarvioimaan harkitsemasi Ajoneuvon käytön, jos et ole varma onko akun varaus riittävä saavuttaaksesi tavoittelemasi kohteen.

1.6 Palveluiden käyttö

Eri Toiminta-alueet. Saat ottaa käyttöön, käyttää, pysäköidä väliaikaisesti ja ottaa Ajoneuvon pois käytöstä ainoastaan sen Toiminta-alueen sisällä, jolla olet ottanut ajoneuvon käyttöön. Oikea Toiminta-alue on näkyvillä Voi-sovelluksessa ja se on tarkistettava ennen Ajoneuvon käyttöönottoa.

Ajoneuvon käyttöönotto, käyttö ja väliaikainen pysäköinti. Voidaksesi käyttää Ajoneuvoa sinun on otettava se käyttöön Voi-sovelluksen kautta. Tähän tarvitset internetyhteyden ja se on Sinun vastuullasi tarkistaa, että mobiililaitteesi, jolla otat Ajoneuvon käyttöösi, toimii asiallisesti ja että Sinulla on internetyhteys.

Laina-aika alkaa otettuasi Ajoneuvon käyttöön ja jatkuu siihen asti, kunnes ajoneuvo otetaan pois käytöstä. Voit väliaikaisesti pysäköidä Ajoneuvon minä tahansa ajankohtana Voi-sovelluksen kautta, jolloin olet kuitenkin myös vastuussa Ajoneuvon käyttöönotosta uudelleen. Laina-aika jatkuu sinä aikana, kun ajoneuvo on väliaikaisesti pysäköitynä.

Käytön yläraja on yksi (1) tunti, jonka jälkeen Voi lopettaa ajelun, jolloin Sinun tulee varmistaa, että Ajoneuvo on parkkeerattu tämän Sopimuksen mukaisesti.

Suostut käyttämään ja väliaikaisesti parkkeeraamaan Ajoneuvon soveltuvien paikallisten lakien, mukaan lukien paikallisten liikennesääntöjen ja/tai muiden paikallisten säännösten, mukaisesti, jonka lisäksi käytät Ajoneuvoa huomioiden jalankulkijat, omaisuuden ja liikenteen ajamalla esimerkiksi (paikallisen lain salliessa) pyöräteillä ei jalkakäytävillä sekä ajamalla jalankulkijoiden vauhdilla kävelyalueilla.

Turvatoimet Ajoneuvoa käyttäessä. Sinun on käytettävä Ajoneuvoa turvallisella tavalla ja tehtävä tarpeelliset toimet muun muassa henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi. Nämä turvatoimet sisältävä, mutta eivät rajoitu seuraaviin ohjeisiin:

 • Älä käytä Ajoneuvoa kantaessasi tavaroita, jotka saattavat hankaloittaa kykyäsi käyttää Ajoneuvoa turvallisesti, kuten esimerkiksi selkäreppua, laukkua, salkkua tai pakettia, joka ei ole kooltaan ja painoltaan asianmukainen.

 • Käytä Ajoneuvoa yksin. Selvyyden vuoksi todettakoon, että et saa kuljettaa toista henkilöä, lasta tai eläintä Ajoneuvolla.

 • Älä koskaan ylitä 100 kg (kilogrammaa) painorajaa käyttäessäsi Ajoneuvoa. Painoraja pitää sisällään kaikki tavarat, joita kuljetat mukanasi tämän sopimuksen mukaisesti.

 • Älä käytä mitään mobiililaitetta, kuten esimerkiksi matkapuhelinta, tekstiviestilaitetta, mediasoitinta tai muuta laitetta, joka saattaa häiritä Sinua ajaessasi Ajoneuvolla tai häiritä Ajoneuvon turvallista käyttämistä. Jos päätät käyttää sähköpotkulaudassa mahdollisesti olevaa puhelinpidikettä, ymmärrät ja hyväksyt, että: (i) Käytät puhelinpidikettä omalla vastuulla, ja (ii) Voi ei ole millään tavalla vastuussa mihinkään puhelimen katoamiseen tai vaurioitumiseen liittyvässä asiassa.

 • Älä käytä Ajoneuvoa alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muiden sellaisten aineiden alaisuudessa, jotka saattavat heikentää kykyäsi käyttää Ajoneuvoa turvallisesti.

 • Käytä kypärää, joka on CE-standardilla, sitä vastaavalla tai korkeammalla standardilla varustettu, ja joka on asianmukaisesti sovitettu ja kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä muita sopivia suojavarusteita käyttäessäsi Ajoneuvoa.

 • Älä koskaan käytä Ajoneuvoa kilpailuissa, kilpa-ajoissa tai vastaavanlaisissa tapahtumissa, mukaan lukien ammattimaiset tai harrastelijamaiset temppuajot. 

Ajoneuvon pysäköinti ja poistaminen käytöstäOlet vastuussa Ajoneuvon pysäköimisestä ja käytöstä poistamisesta, kun olet lopettanut käytön omalta osaltasi.

Ajoneuvo on pysäköitävä ja poistettava käytöstä laillisilla alueilla, Ajoneuvoa ei voi esimerkiksi pysäköidä tai poistaa käytöstä millään pysäköintikieltoalueella tai yksityisellä alueella, suljetuilla alueilla/ei-julkisessa tilassa tai paikallisten liikennelakien ja/tai muiden säännösten vastaisesti. Kappaleen 1.7 mukaiset ehdot soveltuvat, mikäli Ajoneuvo on näkemyksemme mukaan kadonnut tai varastettu.

Et saa myöskään pysäköidä, pysäköidä väliaikaisesti tai poistaa Ajoneuvoa käytöstä sellaisilla alueilla, joissa on korkeampi riski sille, että Ajoneuvo kärsii vahinkoja. Ajoneuvon on oltava näkyvässä paikassa, kun se otetaan pois käytöstä ja pysäköidään.

Suostut pysäköimään Ajoneuvon paikallisesti soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti ja lisäksi pysäköidä Ajoneuvon kaikkina aikoina huomioiden jalankulkijat, omaisuuden ja liikenteen, varmistaen vähintään seuraavat seikat (paikallisen lain salliessa): (i) Ajoneuvo on parkkeerattu  jalkakäytävälle seinän viereen tai pyörätelineen/pysäköintitelineen yhteyteen, (ii) Ajoneuvo on tukevasti pystyasennossa seisontatuellaan, ja (iii) Ajoneuvo ei tuki sisäänkäyntejä, liittymisramppeja, bussipysäkkejä, suojateitä tai muutoin estä tai tuki vastaavia paikkoja.

Voi saattaa ajoittain tarjota kannustimia, jos väliaikaisesti pysäköit tai poistat Ajoneuvon käytöstä Kannustetuilla pysäköintialueilla ja/tai vaatia Sinua väliaikaisesti pysäköimään tai poistamaa Ajoneuvon käytöstä Pakollisilla pysäköintialueilla.

Sinun on otettava kuva käyttämästäsi Ajoneuvosta pysäköinnin yhteydessä ajon päätteeksi. Valokuvan on selvästi osoitettava, että olet pysäköinyt Ajoneuvon tämän kohdan 1 mukaisesti. Kuvan on selvästi esitettävä koko Ajoneuvo eikä se saa olla sumea tai muulla tavoin epäselvä. Pidätämme itsellämme oikeuden säilyttää tämän valokuvan (i) voidaksemme tarjota sinulle kannustimia yllä mainitulla tavalla, tai (ii) varmistaaksemme, että olet parkkeerannut tämän kohdan 1 mukaisesti. Myös Tietosuojaselosteessamme mainituista syistä, jos kuvasi käyttö sisältää henkilötietojesi käsittelyä (toisin sanoen kuvaasi).

Et voi ottaa Ajoneuvoa uudelleen käyttöön, mikäli olet pysäköinyt tai poistanut sen käytöstä Pysäköintikieltoalueella tai muutoin Toiminta-alueen ulkopuolella.

Palveluiden asiallinen käyttö. Sinun on palautettava Ajoneuvo samassa kunnossa kuin lainasit sen ja sen on oltava käyttövalmiudessa muille käyttäjille, ottaen huomioon tavanomaisen kulumisen ja pois lukien matalan akun varauksen.

Et saa koskaan peukaloida Voi-sovellusta tai Ajoneuvoja millään tavalla tai mistään syystä.

Olet vastuussa kaikista Voin kärsimistä vahingoista, jotka liittyvät Sinun käyttöösi Palveluiden osalta, paitsi jos et ole moitittavasti syyllinen vahinkoihin. Tähän kuuluvat kaikki välilliset vahingot, kuten Ajoneuvon peukaloinnista johtuva maksuton Ajoneuvolla ajaminen ja siitä seuraava tulonmenetys sekä Ajoneuvon käyttökelvottomana oleminen muille käyttäjille.

Palveluiden käytön edellytyksetSinun tulee käyttää Palveluita vain tämän Sopimuksen mukaisesti ja tässä Sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin. Sinun tulee käyttää Palveluita vain Sinun omiin kuluttajatarkoituksiisi, et esimerkiksi saa jakaa Voi Passiasi muiden kanssa. Palveluita ei saa jälleenmyydä tai muuten käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Et saa itse käyttää tai antaa toisen käyttää Palveluita laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin,

Aikamääräisen Passin vastuullinen käyttö:
a) Käyttö on rajattu 45 minuuttiin per ajo. Jos käytät samaa Ajoneuvoa lopettamatta matkaa yli 45 minuuttia, veloitetaan sinua maksu per ajo periaatteella kohdan 2.1 mukaisesti

b) Jos ylität yhdeksän (9) ajoatai yhteensä yli 200 käyttöminuuttia yhdellä päivällä Aikamääräisen Passillasi, pidätämme oikeuden deaktivoida ja keskeyttää Aikamääräisen Passisi ja käyttäjätilisi.Ensimmäisellä ehdon rikkomiskerralla koskevaa kohtaa (b) Voi ilmoittaa siitä sinulle. Tällaisen ilmoituksen jälkeen, jos jatkat tämän vastuullisen käytön ehdon rikkomista koskevaa kohtaa (b), Voi deaktivoi ja keskeyttää Aikamääriäisen passisi kohdan 1.10 mukaisesti ilman lisävaroituksia. Jos toimimme näin, hyvitämme sinulle käyttämättömän ajan ennakkoon maksamastasi Voi Passista.

1.7 Kadotettu tai varastettu Ajoneuvo

Olet vastuussa Ajoneuvon pysäköimisestä ja käytöstä poistamisesta Toiminta-alueen sisällä. Et saa millään tavoin lukita tai poistaa Ajoneuvoa käytöstä, pois lukien silloin, kun Ajoneuvo on käytössä. Mikäli et poista Ajoneuvoa käytöstä tai pysäköi sitä Toiminta-alueen ja käytön aikaylärajan puitteissa, kuten edellä Kappaleessa 1.6 on todettu, voit olla vastuussa kadotetusta ja varastetusta Ajoneuvosta, seuraavan mukaisesti.

Voilla on oikeus veloittaa Sinulta 25 euroa, mikäli Ajoneuvo katsotaan hylätyksi esim. käytön aikaylärajan ylittyessä Kappaleessa 1.6 todetulla tavalla (yksi (1) tunti) ja Me emme pysty havaitsemaan yrityksiä lukita Ajoneuvoa tai pyyntöjä Sinun osaltasi ajon lopettamiseksi.

Käyttöösi ottaman Ajoneuvon saatetaan katsoa kadonneeksi tai varastetuksi, mikäli (i) Ajoneuvon GPS-yksikkö on tahallaan poistettu käytöstä, (ii) Ajoneuvo siirtyy käytöstä poistamisen jälkeen ja Voilla on syy uskoa, että siirtyminen ei ole seurausta toisen käyttäjän tai muun valtuutetun kolmannen osapuolen toiminnasta, tai (iii) muut tiedot ja olosuhteet viittaavat Voin kohtuullisen harkinnan perusteella siihen, että Ajoneuvo on kadonnut tai varastettu.

Mikäli Voi kohtuudella katsoo, että Ajoneuvo on kadonnut tai varastettu, Voi ohjaa asian viranomaisille, jotka ottavat tarvittavat toimet käyttöön Ajoneuvon palauttamiseksi tai, mikäli palauttaminen osoittautuu mahdottomaksi niin korvauksen saamiseksi Ajoneuvosta. Tähän sisältyvät esimerkiksi paikallisen poliisin ja/tai Voin vakuutuksenantajan sisällyttäminen prosessiin, pyyntö saada tietoja Sinulta tai ollessasi moitittavalla tavalla syyllinen vahinkoihin, vaatimus sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi.

1.8 Vahingot ja muut sattumukset

Sinun on ilmoitettava kaikki vahingot, kolarit, henkilövahingot, varastetut ja kadotetut Ajoneuvot tai muut vastaavanlaiset tapahtumat Voille niin pian kuin on mahdollista, Kappaleen 8 mukaisesti. Vahingon sattuessa Voi toivoo sinun keräävän todisteita, mikäli mahdollista esimerkiksi ottamalla valokuvia tai tunnistamalla mahdollisia silminnäkijöitä soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi tietosuojalainsäädäntö).

Mikäli tapahtumaan liittyy sivullisen henkilövahinko, esinevahinko, tai muu sivullisen vahinko, sinun on ilmoitettava tapahtumasta paikalliselle poliisilaitokselle niin pian kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös, mikäli Ajoneuvo on varastettu sen ollessa Sinun käytössäsi. Voin pyynnöstä ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti, sinun on toimitettava Voille kaikki paikallisen poliisin laatimat asiakirjat ja tehtävä yhteistyötä Voin ja/tai Voin vakuutuksenantajan kanssa.

1.9 Paikallisten lakien ja asetusten noudattaminen

Edellä todetun lisäksi, suostut kaikkina aikoina käyttämään Palveluita paikallisten lakien, asetusten ja sääntöjen mukaisesti. Ymmärrät, että Sinä yksin olet vastuussa kaikesta lakien, asetusten ja sääntöjen rikkomisesta käyttäessäsi Palveluita.

1.10 Korvaukset, vahingot, käyttäjätilisi poistaminen käytöstä/keskeyttäminen ja maksut

Varaamme oikeuden veloittaa sinulta 25 euroa, jos olet rikkonut tätä kohtaa 1. Mikäli Voin kärsimät vahingot ylittävät määrältään 25 euroa, Voi varaa oikeuden vaatia vahinkoja korvattavaksi vahingon todellisen määrän mukaisesti. Käytämme kohtuullisia pyrkimyksiä muistuttaaksemme sinua väärästä parkkeerauksesta (tämän kohdan 1 vastaisesta parkkeeraamisesta) ennen edellä mainitun summan veloittamista. Edellä todetun lisäksi, Sinun on ymmärrettävä, että kaikki moitittavasta toiminnastasi, joka on johtanut siihen, että et ole toiminut tässä kohdassa 1 esitetyllä tavalla, johtuvat maksut, sakot ja muut Voille määrätyt maksut tai Voin kärsimät vahingot, on Sinun korvattava Voille.

Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa käyttäjätilisi ja mahdollisen Voi Passin käytöstä tai keskeyttää niiden käytön, tai rajoittaa Palvelun käyttöä Sinun toimestasi silloin, kun olet yksinomaan Meidän näkemyksemme mukaan rikkonut näiden ehtojen kohtaa 1, tai jos Palvelun käyttösi eroaa tavallisesta käyttötavasta. Mikäli Palveluiden vastuullista käyttöä koskevaa 1.6 kohtaa toistuvasti rikotaan, varaa Voi itselleen oikeuden antaa sinulle huomautuksen ja välittömästi lukita käyttäjätilisi tai rajoittaa Sinun Palvelun käyttöä.

Tiedostat, että olet vastuussa ajamisestasi ja että voit pyytää Meiltä korvausta ainoastaan vahingoista, jotka johtuvat Ajoneuvosta, eivätkä ajamisestasi.

1.11 Group Rides

Toiminta-alueen tietyillä alueilla saatamme antaa sinulle ja vieraskäyttäjille mahdollisuuden käyttää ryhmäkyytejä. Group Rides -toiminto on näkyvissä Voi -sovelluksessa riippuen siitä, miten se on käytettävissä toiminta-alueella. Group Rides osalta hyväksyt, että et voi hyödyntää alennuksia tai hyvityksiä vieraskäyttäjien ryhmäkyyteihin. Kun käytät ajoneuvoja Group Rides kautta, sitoudut noudattamaan seuraavia määräyksiä:

 • Ennen kuin vieraskäyttäjät käyttävät ryhmäkyytejä, sinun on annettava sopimus luettavaksi omalta mobiililaitteeltasi kaikille vieraskäyttäjille, ja takaat, että jokainen vieraskäyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen sisällön. Kun vieraskäyttäjät käyttävät ryhmäkyytejä, he ovat hyväksyneet sopimuksen sisällön.

 • Vakuutat, että kaikki vieraskäyttäjät täyttävät minimi-ikärajan, joka vaaditaan palveluiden käyttämiseen kohdan 1.4 mukaisesti, ja että heidän on noudatettava samoja määräyksiä, joita sovelletaan sinuun kohdan 1.6 mukaisesti.

 • Hyväksyt, että olet vastuussa kaikista maksuista ja kustannuksista, jotka liittyvät sinun ja kenen tahansa vieraskäyttäjän Group Rides -palvelun käyttöön. Veloitamme sinua Group Rides -palvelun käytöstä Voi-sovelluksessa antamallasi maksutavalla kohdan 2.3 mukaisesti.

 • Otat täyden vastuun kaikista vahingoista, menetyksistä ja loukkaantumisista, jotka aiheutuvat vieraskäyttäjän huolimattomuudesta ryhmäkyytien käytön aikana.

 • Otat täyden vastuun ja korvausvastuun kaikista vahingoista, menetyksistä ja vammoista, jotka aiheutuvat vieraskäyttäjän sopimusrikkomuksesta.

 • Hyväksyt täyden vastuun sakoista, maksuista, rangaistuksista ja muista kustannuksista, jotka aiheutuvat kenen tahansa vieraskäyttäjän toiminnasta Group Ride -palvelun käytön aikana (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen luvattomaan pysäköintiin ja lakien ja määräysten rikkomiseen).

2. MAKSU JA KREDIITIT

2.1 Hinnat ja maksut

Ajoneuvosi vuokra veloitetaan (a) maksu per ajo –perusteella, (b) Voi Passin oston perusteella tai (c) muun Voi-sovelluksessa tiedoksi annetun, voimassa olevan, hinnoittelun mukaisesti. Jokaisessa tapauksessa hintoihin, maksuihin ja muihin mahdollisiin veloituksiin voi kohdistua niihin soveltuvia veroja ja muita paikallisen viranomaisen perimiä maksuja, jotka Voi voi veloittaa ja periä. Joka kerta ennen Ajoneuvon käyttöönottoa ja kaikilla mahdollisilla hinnoitteluilla, Sinun tulisi tarkastaa hinnat, maksut ja muut mahdolliset veloitukset Voi-sovelluksesta.

Ajoneuvon käyttösi yhteydessä, kun luot käyttäjätilisi ja kun lisäät uuden maksutavan, Voi varaa oikeuden veloittaa viisi (5) euroa suoraan Sinun luottokortiltasi. Tämä varattu summa käytetään kyytisi maksamiseen, jonka yhteydessä summa veloitettiin tai seuraavaan kyytiin sen jälkeen, kun olet luonut käyttäjätilisi tai lisännyt uuden maksutavan. Jos koko summaa ei käytetä seuraavaan kyytiisi, varattu summa vapautetaan välittömästi kyydin jälkeen. Ymmärrät, että varatun summan vapauttaminen voi kestää tietyn määrän työpäiviä pankkien ja muiden kolmansien osapuolten käsittelyn vuoksi.

Kaikki tämän Sopimuksen hinnat ja rahalliset arvot on esitetty euroissa.

2.2 Alennukset ja promootiokoodit

Promootiokoodit (alennukset) ovat kertaluonteisia tarjouksia ja niitä voidaan hyödyntää vain Voi-sovelluksessa. Alennuksia voidaan rajoittaa siten, että yhtä asiakasta ja tiliä kohtaan voi saada yhden alennuksen ja siten, että alennuksia ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Alennukset eivät ole siirrettävissä, eikä niitä voi jälleenmyydä tai niistä saada hyvitystä. Alennuksia ja promootiokoodeja ei voida käyttää silloin kun Voi Pass on käytössä.

2.3 Maksutavat ja riidat

Kirjautuaksesi Voi-sovelluksen Palveluiden käyttäjäksi, Sinun tulee toimittaa Voille tiedot voimassaolevasta luottokortista, debit-kortista tai muusta maksutavasta. Vahvistat, että olet oikeutettu käyttämään mitä tahansa Sinun ilmoittamaa luottokorttia, debit-korttia tai muuta maksutietoa. Valtuutat Voin veloittamaan ilmoitetulta luottokortilta, debit-kortilta tai muulta sovitulta maksutavalta tässä Sopimuksessa tai Voi-sovelluksessa esitetyt maksut, jotka johtuvat Sinun suorittamasta Palveluiden käytöstä.

Suostut informoimaan Voita, ilman aiheetonta viivytystä, kaikista muutoksista liittyen Sinun Voille ilmoittamiin luotto- tai debit-kortteihin.

Maksut Meille voidaan suorittaa käyttämällä sivullista maksujen käsittelijää. Me emme ole vastuussa maksumenetelmästä tai mistään tällaisen sivullisen vaatimista veloituksista.

Riitauttaaksesi mitään Voin veloittamista maksuista tai veloituksista, tulee sinun olla yhteydessä Voihin kohtuullisen ajan kuluessa riitautetun veloituksen päivämäärästä lähtien ja toimittaa Voille kaikki sen hyödylliseksi katsomat tiedot kuten esimerkiksi matkan päivämäärä/Voi Passin oston tai uusimisen päivämäärä ja arvioidut aloitus- ja lopetusajat. Pyydämme, että olet yhteydessä Voihin alla olevan Kappaleen 8 mukaisesti.

2.4 Suorittamatta olevat maksut

Kaikki Ajoneuvojen käytöstäsi aiheutuneet suorittamatta olevat maksut tai kaikki tämän Sopimuksen perusteella veloitetut maksut kerätään Meidän toimesta käyttämällä Kappaleessa 2.3 esiteltyä maksutapaa. Mikäli tällaista maksua ei voida kuitenkaan suorittaa jostain Sinun hallinnassa olevasta syystä (väärä luottokorttinumero, luottokortin vaihdos ilman ilmoitusta tai vastaava syy), informoi Voi Sinua ja asettaa aikarajan asiantilan korjaamiseksi. Voi on siihen asti oikeutettu pidättäytymään Ajoneuvojen vuokraamisesta. Mikäli Voi ei ole kahden viikon kuluessa vastaanottanut tietoa luotettavasta maksutavasta, saa Voi päättää tämän Sopimuksen.

2.5 Todelliset hinnat ja Sinun käyttäjätilin käytöstä poistaminen

Kappaleessa 6 esitellyn, Sinulle kuuluvan, Sopimuksen irtisanomisoikeuden takia, kaikkia tässä Kappaleessa 2 esitettyjä maksuja voidaan muuttaa. Hinta voi muuttua Ajoneuvon käyttöönoton ja käytöstä poistamisen välisenä aikana, mikäli ajat Ajoneuvolla eri hinnan alkamisen aikaan (esimerkiksi ennen ja jälkeen puolen yön). Sinun täytyy tarkistaa Voi-sovelluksesta tilanteeseen soveltuvat maksut ennen kuin aktivoit Ajoneuvon.

2.6 Voi Passin voimassaoloaika ja päättäminen

Sinun Voi Passin voimassaoloaika alkaa, kun Voi vastaanottaa maksun Voi Passista ja päättyy: (i) kestotilauksessa, voimassa olevan kestotilausjakson viimeisenä päivänä, mikäli Sinä tai Voi olet/on peruuttanut tilauksen relevantin voimassaolojakson aikana ja (ii) määräaikaisessa tilauksessa, kun tilausjakso päättyy. Voin päättäessä kestotilausjakson, tulee sen ilmoittaa kestotilausjakson päättämisestä Sinulle viimeistään 14 päivää ennen voimassa olevan kestotilausjakson päättymistä.

Sinulla ja Voilla on oikeus peruuttaa Voi Passin kestotilausjakso milloin tahansa ilman velvollisuutta antaa erityistä syytä peruutukselle, noudattaen kuitenkin yllä tässä kappaleessa ja Voi-sovelluksessa mainittua irtisanomisaikaa.

2.7 Alennukset ja promootiokoodit

Tarjoamme ajajille erityisiä promootiokoodeja, joilla saa alennuksia ajoista (“Voi Krediitti”). Käyttääksesi Voi Krediittiä matkasi hintaan, tulee sinun syöttää relevantti promootiokoodi milloin tahansa ennen matkasi alkua. Pystyäksesi käyttämään promootiokoodia, tulee Sinun olla lisännyt maksutapa.

Promootiokoodit syötetään Voi-sovellukseen valitsemalla valikosta “Free ride” ja sen jälkeen “Redeem code”. Tarkistaaksesi Sinun Voi Krediitti –saldosi, valitse “Profile” ja sitten “Voi Credits”.

Voi Krediitit käytetään automaattisesti. Eli mikäli Sinulla on Sinun käyttäjätililläsi ilmaismatka (free ride), käytetään tämä automaattisesti seuraavalla matkallasi. Mikäli kaikki Voi Krediittisi on käytetty, tulee Sinun maksaa jäljellä oleva summa matkasta. Mikäli promootiokoodissa on erääntymispäivä, tulee se käyttää ennen tällaista päivämäärää. Koodien voimassaoloaikaa ei voida pidentää eikä niitä voida uusia.

Voi Krediitit ovat kertaluonteisia tarjouksia ja niitä voidaan hyödyntää vain Voi-sovelluksessa. Voi varaa oikeuden, milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa alennuksia, ilman erillistä ilmoitusta. Voi Krediittejä voidaan rajoittaa siten, että yhtä asiakasta ja tiliä kohtaan voi saada yhden alennuksen ja siten, että alennuksia ei voida yhdistää muihin tarjouksiin. Alennukset eivät ole siirrettävissä, eikä niitä voi jälleenmyydä tai niistä saada hyvitystä.

2.8 Jaa Voi ja saa ilmaismatkoja

Voit ansaita krediittejä jakamalla promootiokoodiasi ystäviesi kanssa. Teet tämän valitsemalla Voi-sovelluksesta kohdan “Voi Credits”, mistä löydät Sinun henkilökohtaisen kutsukoodin. Jaat henkilökohtaisen kutsukoodisi painamalla “Send Code” ja valitsemalla yhden käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Näitä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tekstiviesti, sähköposti, jakaminen sosiaalisessa mediassa tai henkilökohtaisen kutsukoodisi kopiointi.

Kun ystäväsi lopettaa ensimmäisen Voi-matkansa, käytettyään Sinun henkilökohtaista kutsukoodia, tulee käyttäjätilillesi automaattisesti Voi Krediittejä.

Henkilökohtaisia kutsukoodeja tulisi käyttää vain henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että voit jakaa kutsulinkkiäsi sosiaalisessa mediassa henkilökohtaisille tuttavillesi (eli ihmisille jotka tunnet) kunhan Sinä olet sivustolla olevan sisällön ensisijainen omistaja. Julkinen levitys nettisivustoilla, joissa olet vain myötävaikuttaja (contributor), mutta et sisällön ensisijainen omistaja, ei ole sallittua. Kutsukoodisi mainostaminen hakukonemarkkinoinnin (esimerkiksi, AdWords, Facebook) avulla ei myöskään ole sallittua.

Kutsukoodia voidaan käyttää vain kutsutun käyttäjän ensimmäiseen ajoon, eli niitä ei ole tarkoitettu olemassa oleville käyttäjille. Olemassa olevilta käyttäjiltä, jotka yrittävät käyttää hyväksi kutsuohjelmaa, voidaan ottaa kutsuedut pois käytöstä.

2.9 Krediittien peruuttaminen ja käyttäjätilin käytöstä poistaminen

Voi varaa oikeuden lakkauttaa käyttäjätilejä ja peruuttaa sellaisia kutsumisetuja, jotka vahingoittavat näitä ehtoja.

Varaamme aina oikeuden poistaa käyttäjätilisi käytöstä, mikäli et ole maksanut tai olet muulla tavoin rikkonut tämän Kappaleen 2 sääntöä.

3. VASTUUNRAJOITUS JA RISKIEN HYVÄKSYMINEN; FORCE MAJEURE

3.1 Vastuunrajoitus

Voi on vastuussa sen tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta sekä, riippumatta tällaisen virheen tasosta tai määrästä, vahingoista jotka johtuvat kuolettavista tapaturmista, ruumiinvammoista, terveyteen kohdistuvista vammoista tai vaatimuksista, jotka perustuvat pakottaviin tuotevastuulakeihin.  Lisäksi Voi on vastuussa tuottamuksellisesta suorituksen viiveestä tai mahdottomuudesta, takuun noudattamatta jättämisestä tai muun olennaisen sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat sellaiset velvoitteet, joiden noudattaminen mahdollistaa sopimuksen kunnollisen täytäntöönpanon ja joiden noudattamiseen Sinä voit vakituisesti luottaa. Näissä tapauksissa Voin vastuu rajoittuu sellaisiin tyypillisiin sopimusperusteisiin vahinkoihin, joita Voin tulisi pystyä Sopimusta solmittaessa, kohtuuden rajoissa, ennakoimaan. Kaikki Voille sälytetyt vastuut (perustuen mihin tahansa oikeusperusteeseen), jotka ylittävät edellä mainitut vastuut, jäävät Voin vastuun ulkopuolelle, siltä osin kuin soveltuva laki näin sallii. Kaikkia näitä vastuunrajoituksia sovelletaan myös Voin johtajien, työntekijöiden ja välillisten edustajien hyväksi.

3.2 Force Majeure

Kaikki käyttöhäiriöt, jotka ovat seurausta Voin kontrollin ulkopuolelle jäävistä force majeure –tilanteista, lakoista, työsuluista tai toimintaresurssien tai raaka-aineiden puutteesta ja joita ei olisi pystytty ennakoimaan tätä Sopimusta solmittaessa, eivät aiheuta Voille vastuuta sen ollessa kykenemätön tarjoamaan Palveluita.

4. OMAISUUS JA IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1 Voin oikeudet

Kaikki Voin käyttämät ja omistamat sekä Voi-sovelluksessa ja Verkkosivustolla esillä olevat (mukaan lukien otsikot, grafiikat, kuvakkeet, kirjoitukset, lähdekoodit jne.) tekijänoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, logot ja muut immateriaali- ja teollisoikeudet ovat Voin tai sivullisen lisenssinantajan omaisuutta, eikä niitä saa jäljentää, jakaa, myydä, käyttää, muunnella, kopioida, rajoittaa tai käyttää (kokonaan tai osittain), ilman Voin kirjallista lupaa.

4.2 Kunnioitus Voin omaisuutta kohtaan

Et missään tarkoituksessa saa peukaloida, yrittää saavuttaa luvatonta pääsyä, muuntaa, hakkeroida, korjata tai muuten säätää mitään Voin laitteistoa, materiaalia, lähdekoodia, tietoja, Ajoneuvoja, Voi-sovellusta tai Verkkosivustoa.  Voi-sovellusta, Verkkosivustoa ja Ajoneuvoja saa käyttää vain tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

4.3 Kunnioitus Voin immateriaalioikeuksia kohtaan

Hyväksyt, että Palvelut ja muut tiedot, mukaan lukien kaikki Voin esittämät ja tarjoamat immateriaalioikeudet säilyvät kaikissa tilanteissa Voin omaisuutena ja että et voi millään tavalla käyttää Voin yksinomaista oikeutta, kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin, ilman Voin kirjallista suostumusta.

5. TIETOSUOJA

Voi käsittelee henkilötietojasi Voin tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.voi.com/fi/legal/voi-privacy-policy/.

6. SOPIMUSKAUSI JA PÄÄTTÄMINEN

Tämä Sopimus astuu voimaan Sinun ja Voin välillä, kun käytät ensimmäistä kertaa Voin tarjoamia Palveluita tai Voi Passin kohdalla, kun ostat Voi Passin ensimmäisen kerran ja pysyy voimassa niin pitkään, kunnes joko Sinä tai Voi päätätte Sopimuksen.

Sekä Sinä, että Voi voitte yksin päättää tämän Sopimuksen milloin tahansa ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki käytössä olevat vuokraukset saatetaan päätökseen tämän Sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen päättämisellä ei ole vaikutusta Sopimuskauden aikana tapahtuneista sopimusrikkomuksista aiheutuviin velvoitteisiin.

7. RIIDAT

Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät riidat toimitetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi Kappaleessa 9 mainituille yhteystiedoille.

8. YHTEYSTIEDOT

Voihin voitte olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected], puhelimitse numeroon +46 21 665 59 22 tai postitse osoitteeseen Voi Technology Finland AB, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki, Finland

9. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Ellei toisin ole toisen lainkäyttöalueen lailla pakottavasti säädetty, sovelletaan ja tulkitaan kaikkia tästä Sopimuksesta, sen rikkomuksesta, ja asiasisällöstä aiheutuvia ja niihin liittyviä riitoja, Suomen lakien mukaisesti.

Tähän Sopimukseen liittyvä riita voidaan ratkaista suomalaisessa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Pyydämme myös huomioimaan, että riita voidaan alistaa ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämässä verkkovälitteisessä riidanratkaisussa (European Commission Online Dispute Resolution) osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. SOPIMUSKOKONAISUUS JA MUUTOKSET

Tämä Sopimus sisältää asiasisällöltään täydellisen, lopullisen ja yksinomaisesti yhtenäistetyn sopimuksen osapuolten välillä. Tämä Sopimus korvaa kaikki aikaisemmat suulliset tai kirjalliset, asiasisältöön liittyvät sopimukset.

Voi saa muuttaa tätä Sopimusta milloin tahansa. Tällaisessa tilanteessa Sinulle tiedotetaan asiasta joko sähköpostitse tai Voi-sovelluksessa. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli et ole vastustanut niitä kuukauden sisällä muutosten tiedottamisesta. Voi tiedottaa Sinulle nimenomaisesti vastustusoikeuden käyttämättä jättämisen merkityksestä. Muutokset tulee joka tapauksessa hyväksyä, mikäli päätät ottaa Palvelut käyttöön Voi-sovelluksessa, sen jälkeen kun uudet ehdot on esitelty. Sopimuksen uudet versiot ovat esillä myös Voi-sovelluksessa ja Verkkosivustolla.

Tämän Sopimuksen aikaisempia versioita ei arkistoida Voin toimesta. On siis suositeltavaa, että tulostat ja tallennat vanhentuneet versiot näistä ehdoista.

11. PERUUTTAMINEN

Pyydämme myös huomioimaan, että Sinulla ei ole oikeutta peruuttaa matkaa sen jälkeen kun olet aloittanut matkan. Jokainen matka alkaa Sinun nimenomaisella, etukäteen annettavalla suostumuksella ja kun Voi on suorittanut velvoitteensa sopimuksen mukaisesti.

Voi Passin kohdalla, Sinun peruuttamisoikeutesi on voimassa 14 päivän ajan Voi Passin ostamisesta. Voit hyödyntää peruuttamisoikeuttasi toimittamalla meille ilmoituksen Kappaleen 8 mukaisesti. Voit myös käyttää seuraavaa peruuttamislomaketta: https://media.graphassets.com/ROFJvWItSiyPdjHghRRw. Tässä kuvatun peruuttamisen mukaisessa tapauksessa, Voi hyvittää Sinulle summan, jonka olet maksanut Voi Passista, ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun Voille on ilmoitettu peruuttamisesta. Voi käyttää samaa maksutapaa kuin mitä Sinä olet käyttänyt ostaessasi Voi Passin. Voilla on oikeus vähentää maksusta summa, joka vastaa Voi Passin käyttöäsi ennen peruuttamista.