En kort parkeringsguide

Her den – parkeringsguiden du har ventet på.

Hos Voi tror vi på trygge og inkluderende byer. Derfor oppfordrer vi deg til å alltid parkere riktig og bidra til å holde fortau og gater rene, ryddige og tilgjengelige.

Et par ting å huske på: Følg lokale trafikkregler og forskrifter

Lær deg de lokale reglene og forskriftene for parkering og følg dem. Les videre for å lære mer.

Vis hensyn

Pass på at du ikke begrenser tilgjengeligheten for fotgjengere eller andre trafikanter.

Byer har ulike parkeringsregler

Parkeringsregler og forskrifter kan variere mellom byer, regioner og land. Vanligvis gjelder noe av det følgende:

Obligatoriske parkeringssoner

I visse byer er det kun lov å parkere i parkeringsstativer og på spesifikke parkeringsplasser for elsykler og elsparkesykler. Befinner du deg i en by med obligatoriske parkeringssoner er disse markert i blått og med et “P” på kartet i appen. Sørg for at du vet hvor nærmeste parkeringsplass ligger før neste tur.

Fri parkering

I andre byer kan du parkere nesten hvor som helst så lenge du befinner deg i Voi-sonen. Unntakene er i parkering forbudt-soner og kjøring forbudt-soner. Disse er markert på kartet i appen. Her kan du parkere inntil eller langs en vegg, i et parkeringsstativ eller innenfor en tydelig merket parkeringsplass.

Kombinerte parkeringsregler

Et tredje alternativ er en kombinasjon av parkeringsregler. Dette innebærer vanligvis at det er obligatoriske parkeringssoner i bykjernen, men at fri parkering gjelder for områder utenfor sentrum. Sjekk appen for mer informasjon om hvilke parkeringsregler som gjelder for ditt område.

Derfor er det viktig å parkere ordentlig

Riktig parkering handler ikke bare om å holde gatene rene og pene; fremfor alt handler det om tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Les mer om hvordan vi jobber med parkering på bloggen vår.

Å parkerer på en måte som strider med lokale parkeringsregler er brudd på vår brukeravtale og kan føre til bøter.

Les mer

Har du sett et feilparkert kjøretøy?

Skulle du oppdage at en av våre elsparkesykler eller elsykler er parkert på et mindre egnet sted, ber vi deg rapportere inn dette til oss slik at vi kan løse dette så fort som mulig.

Rapporter en Voi

Siste nytt

1 / 3