Kjære by,

La oss introdusere deg for en by skapt for mennesker, med mindre forurensing og færre trafikkorker.

Vi vil samarbeide med byene.

Vi brenner for menneskers bevegelsesfrihet, for å redusere forurensning og bryte opp trafikkorker over hele Europa. Vårt oppdrag er å tilby miljøvennlige og inkluderende mobilitetsløsninger som gjør det mulig for folk å bevege seg fritt samtidig som de hjelper byene nå sine bærekraftsmål for 2030.

Ved å skape et nettverk av delte elektriske kjøretøy tilbyr vi en rimelig, miljøvennlig og enkel måte å reise på. Vi samarbeider tett med eksisterende lokale kollektivtrafikktilbud for å sammen kunne endre måten mennesker reiser på; vekk fra unødvendige bilreiser og mot delt elektrisk mobilitet i stedet.

How it works

Vi er for regulering

Hos Voi tar vi alltid vårt ansvar på største alvor. Vi har blant annet introdusert egne parkeringssoner for å fremme god parkeringsatferd og lavhastighetssoner for å beskytte mennesker i trafikken. Vi har også skapt en egen trafikkskole for elsparkesykler i samarbeid med trafikksikkerhetsorganisasjoner for å oppmuntre til trygg oppførsel i trafikken.

Men det er ikke nok. Vi trenger at regjeringer handler og får på plass klare reguleringer for lisensering, parkering og kjøretøys-klassifisering. Regler som skaper like spilleregler for konkurranse og regulerer både bedriftenes og brukerenes oppførsel, slik at vi kan forsette å fokusere på vårt mål: å forme byer for mennesker. Vi trenger at myndighetene handler og setter sammen klare regler for hvem som kan tilby utleie av elsparkesykler, parkering og klassifisering av elektriske kjøretøy. Vi trenger rett og slett spilleregler som skaper like betingelser for oss aktører, og som regulerer både selskapets og sluttbrukers oppførsel. Så kan vi fortsette å fokusere på vårt vårt hovedmål; nemlig å skape grønne byer.

Read more

Vi er en del av forandringen

Vi tror at mikromobilitet spiller en viktig rolle når det kommer til å skape miljøvennlige europeiske byer for framtiden. Vi samarbeider med byene og gjør det vi kan for å møte og overholde lokale krav, integrere oss fullt med eksisterende kollektivtilbud og samarbeide med andre lokale mikromobilitetsaktører. Vi er et etisk bevisst selskap og jobber målrettet med problemsstillinger knyttet til sikkerhet, datadeling, operative soner og parkeringsplasser.

Our approach

Vi prioriterer sikkerhet

Vi prioriterer sikkerheten til våre brukere, fotgjengere og andre trafikanter fremfor alt annet. Noen av metodene vi har brukt for å fremme god oppførsel i trafikken inkluderer teknologiske løsninger, som lavhastighetssoner og egne parkeringssoner. Vi har også et eget Street Team, som holder sikkerhetsarrangement i byene for å spre kunnskap og bevissthet om trygg bruk av elsparkesykler, samtidig som de lærer våre brukere å kjenne og får verdifulle tilbakemeldinger. I 2019 lanserte vi verdens første digitale trafikkskole for elsparkesykler, sertifisert av The National Society for Road Safety in Sweden and Vias (The European Institute for Road Safety).

Les mer om sikker kjøring

Vi tar ansvar for vårt klimafotavtrykk

Vi vil forsikre oss om at forvandlingen i trafikken skjer på riktig måte; ved hjelp av teknologi, innovasjon og en åpen dialog med byer og myndigheter. Vi tilpasser oss lokale behov og krav og er bevisste på vårt sosiale og miljømessige ansvar.

Datadeling

Vi tilbyr våre byer detaljert informasjon angående vår drift gjennom MDS APIs, som tillater dem å forespørre nåtids og historisk kjøretøystilgjengelighet og reisedata. Dette tillater byer å samle data som kan påvirke sanntids trafikkstyring og offentlige politikk for å fremme sikkerhet og livskvalitet i urbane miljø.

Videre, gir vi byene våres en unik City Data Dashboard hvor de kan få tilgang til data og informasjon på Voi drift i byen. Hensikten med dette er å tilby verdifull informasjon, skolere gjennom data og gi våre byer en dypere og mer gjennomsiktig forståelse av vår bedrift og våre tjenester, så vel som å illustrere den verdien vi tilfører en by.

Partners

Siste nytt

1 / 3